Siirry suoraan sisältöön

Lahden rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2015

Vuonna 2015 Lahdessa valmistui 386 rakennusta ja 766 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes ennallaan, mutta asuntotuotanto pieneni 18 %.

Valmistuneista rakennuksista oli 40 % pientaloja, 5 % asuinkerrostaloja, 4 % rivitaloja, 10 % toimitilarakennuksia ja 39 % muita rakennuksia. Uusien rakennusten tuotannosta yli kolmannes sijoittui Launeen suuralueelle, jonne rakennettiin yli puolet uusista asuinkerrostaloista ja noin kolmannes pientaloista.

Asuntotuotanto jatkuu kerrostalovaltaisena

Lahti on kerrostalovaltainen kaupunki, mikä edelleen vahvistui kerrostalopainotteisen asuntotuotannon vuoksi. Vuonna 2015 valmistuneista asunnoista oli kerrostaloasuntoja 75 %, pientaloasuntoja 17 % ja rivitaloasuntoja 8 %. Vuoteen 2014 verrattuna pientaloasuntojen tuotanto supistui parilla prosentilla ja kerrostaloasuntojen liki kymmenellä prosentilla. Rivitaloasuntojen määrä sen sijaan kasvoi 17 %. Edellisvuoteen verrattuna koko asuntotuotanto pieneni -18 %.

Vuonna 2015 varsinaisiin asuinrakennuksiin valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala oli 61 huoneistoneliömetriä. Kerrostaloasunnot olivat keskikooltaan 48 h-m2, rivitaloasunnot 63 h-m2 ja pientaloasunnot 120 h-m2.  Valmistuneesta 722 asunnosta 180 oli valtion tuella rakennettuja asuntoja.

Kuntaliitos kasvatti rakennuskantaa 40 %

Lahden ja Nastolan kuntaliitoksen myötä kaupungin alueella sijaitsevien rakennusten lukumäärä kasvoi noin 40 % ja niiden kerrosala noin 18 %. Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 24 139 rakennusta. Luvussa ei ole mukana sauna- ja talousrakennuksia, väestönsuojia ja yksinomaan maataloustuotannossa olevia rakennuksia.
 
Rakennuskannasta 84 % oli asuinrakennuksia, 3 % liikenteen ja teollisuuden rakennuksia sekä 2 % liike-  ja varastorakennuksia. 20 255 asuinrakennuksesta oli 77 % pientaloja, 5 % rivitaloja, 9 % kerrostaloja ja 9 % vapaa-ajan rakennuksia.

Rakennuksia oli eniten Nastolan suuralueella, jossa sijaitsi lähes 30 % koko kaupungin rakennuskannasta. Muihin suuralueisiin verrattuna Nastolassa oli eniten asuin-, teollisuus- ja kokoontumisrakennuksia sekä liikenteen rakennuksia. Asuinrakennuksiin luokiteltavista vapaa-ajan asunnoista valtaosa sijaitsi Nastolassa. Launeen suuralueella sijaitsi eniten liike- ja varastorakennuksia sekä hoitoalan rakennuksia. Toimistorakennuksia oli eniten Keskustassa.

Kuntaliitoksen myötä asuntojen määrä kasvoi 13 %

Liki neljännes Lahden asunnoista sijaitsi Keskustan suuralueella, viidennes Launeella, 16 % Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi-suuralueella ja 11 % Nastolan suuralueella.

Julkaisussa luvut esitetään vuoden 2016 kuntajakoluokituksen mukaisesti eli entisen Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan luvut on laskettu yhteen.


Lisätietoa

tutkija Irja Henriksson
irja.henriksson(at)lahti.fi
p. 050 398 5148
Lahden kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimiala