Siirry suoraan sisältöön

18.12.2018 13:30

Lahden seutu toivoo rataverkon kehittämistä ja työryhmää asian edistämiseksi

Lahden seudun kunnat ja elinkeinoelämän edustajat esittävät pääradan kehittämistä ja Lentoradan rakentamista ratkaisuiksi raideliikenteen tehostamiseen. Pääradan pullonkaulat Helsingin ja Keravan välillä vaikuttavat tällä hetkellä koko maan raideliikenteeseen.

​Lahden seudun kunnat ovat yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa valmistelleet lausunnon, jossa pidetään ensisijaisena ja kiireellisenä ratkaisuna ratakapasiteetin lisäämiseen nykyisen rataverkon kehittämistä ja Lentoradan rakentamista. Näiden ratkaisujen edistämisen palvelisi koko maata, lisäksi sekä pääradan että oikoradan liikennettä saataisiin nopeutettua jopa puolella tunnilla.

Nykyisen liikenneväylän parantaminen on ensisijainen toimenpide esimerkiksi uuden väylän, kuten radan rakentamiseen verrattuna. Uusien investointien tulee perustua huolelliseen arviointiin, kannanotossa muistutetaan. Liikenneväylien kehittämishankkeet tulee suunnitella siten, että ne palvelevat Helsinkiin tai Helsingistä suuntautuvan pitkänmatkan liikenteen lisäksi myös maakuntien välistä liikennettä ja edistävät kestävää liikkumista. On tärkeää, että investointeja valmisteltaessa kiinnitetään huomioita myös matkustajavirtojen potentiaaliin.

Lisäksi Lahden seudun kunnat ja elinkeinoelämän edustajat esittävät, että Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa laajan työryhmän, joka koostuu ministeriöiden, asiantuntijaorganisaatioiden, suurimpien kaupunkien ja maakuntien edustajista. Työryhmän tehtävänä on käydä läpi rautateiden pääväylien korjaustarpeita siten, että tavara- ja henkilöliikenteen palvelutason nostaminen nykyisellä verkolla on mahdollista kustannustehokkaasti.

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen vie seudun yhteisen kannanoton liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille tiistaina 18.12. yhdessä maakuntajohtajan ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Lahden kaupungin lisäksi kannanoton ovat allekirjoittaneet Päijät-Hämeen muut kunnat, Päijät-Hämeen liitto, Lahden Teollisuusseura, Päijät-Hämeen yrittäjät, Hämeen kauppakamari ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

 

Lisätietoja:
yhteysjohtaja Mari Kuparinen, p. 044 371 9450