Siirry suoraan sisältöön

4.2.2019 19:00

Lahden sote-kustannusten kasvu ei selity palvelutarpeella

Hyvinvointiyhtymän määrärahaylitys johtuu pääosin ICT-palveluista ja laskutusperusteiden muutoksesta.

​Kaupunginhallitus (26.11.2018) tilasi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:ltä selvityksen Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän vuoden 2018 määrärahaylityksen syistä ja kohdistumisesta Lahden kaupungin maksuosuuteen. Kaupunginhallitus halusi varmistaa, että lahtelaiset ovat saaneet maksuosuuksien ylityksen mukaiset lisäpalvelut.

Konsulttiselvityksen mukaan valtaosa Lahden maksuosuuden ylityksestä johtuu muista syistä kuin lahtelaisten suoraan saamista palveluista. Suurin osa ylityksestä on yleiskustannusten kasvua (ICT, yhtymän johto ja talouden toteutuminen).

Hyvinvointiyhtymässä on myös kesken vuoden tehty muutoksia kulujen laskentaperusteissa, nämä selittävät osan kaupungin kustannusten kasvusta. Yhtymän hallitus ei ole käsitellyt laskentatavan muutosta eikä siitä ole informoitu Lahden kaupunkia.

Konsulttiselvitys ei sisällä toimenpide-ehdotuksia eikä arviota yhtymän toiminnasta.

Raportointi puutteellista

Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen lähtökohtana on, että kustannukset kohdistetaan käytettyjen palvelujen mukaan. ICT-kustannukset muodostavat merkittävän osan yhtymän talousarvion ylityksestä ja ne vyörytetään kustannuspaikoille suhteessa työasemien lukumäärään, näistä ei kuitenkaan ole ajan tasalla olevaa rekisteriä.

- Selvityksen pohjalta on syytä muuttaa toimintatapoja. Yhtymän talouden raportoinnin täytyy parantua ja talouden hoidon tulee olla selvästi nykyistä läpinäkyvämpää. Kuntien ja yhtymän yhteiset pelisäännöt on syytä sopia aiempaa tarkemmin ja niiden noudattamista on seurattava, sanoo kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

§ 32 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vuoden 2018 maksuosuuden ylitys ja siitä tehty selvitys

Kaupunginhallitus kiinnitti huomiota raportissa esille tuotuun hyvän hallintotavan vastaiseen toimintaan, jossa kustannusten jakoperusteita on muutettu 36 kertaa vuoden aikana ilman, että kuntia on informoitu tai että niiden kanssa on käyty perussopimuksen edellyttämiä neuvotteluja. Kaupunginhallitus pyytää hyvinvointiyhtymän hallitukselta selvitystä miksi näin on toimittu ja miten jatkossa aiotaan varmistaa hyvän hallintotavan noudattaminen.

Kaupunginhallituksen päätökset 4.1.2019

Kaupunginhallitus päätti kaikki muut asiat esityslistan mukaisesti.