Siirry suoraan sisältöön

4.7.2016 8:45

Lahden sote kysyi sähköisistä palveluistaan – näin Porukka vastasi

Kesäkuussa Porukka-sovelluksen käyttäjille esitettiin sosiaali- ja terveystoimialan sähköisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä. Kyselyn paperilomakeversioon vastattiin myös Terveyskioskissa. Suosituimpiin kysymyksiin vastasi yli 530 lahtelaista.

Lahtelaiset hakevat verkosta tietoa terveydestä, sairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä tarjolla olevista palveluista. Kuntien tarjoamat sähköiset palvelut ovat kuitenkin monille edelleen melko tuntemattomia ja vähän hyödynnettyjä.   

Kesäkuussa Porukka-sovelluksen käyttäjille esitettiin sosiaali- ja terveystoimialan sähköisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä. Kyselyn paperilomakeversioon vastattiin myös Terveyskioskissa. Suosituimpiin kysymyksiin vastasi yli 530 lahtelaista.

Vastausten perusteella yli neljäsosa (26,47 %) vastaajista ei tiennyt, että Lahdella ylipäätään on sähköisiä terveys- ja sosiaalipalveluja. Vapaassa palautteessa nousikin vahvasti esille palvelujen markkinointitarpeet. Myös palvelujen käytön yleisimmin mainittuna hankaluutena oli niiden vaikea löydettävyys.

Hyvis tunnetuin sähköinen palvelu

Tutuimpia kysytyistä sähköisiä palveluista olivat Hyvis (37,98 %) ja Omakanta (33,86 %). Hyvis.fi on Päijät-Hämeen alueellinen verkkosivusto, joka tarjoaa mm. luotettavaa tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista.

Vähiten tunnettuja olivat eTerveyspalvelu, jossa voi tehdä ajanvarauksia lastenneuvolaan ja ehkäisyneuvolaan (3,98%) ja sosiaalitoimen Omapalvelu (3,58%)., jonka kautta voi hakea esimerkiksi toimeentulotukea tai sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaista kuljetustukea.    

Vastaajat olivat käyttäneet eniten sähköistä terveystarkastusta (50, 22 %) ja laboratorion ajanvarausta (13,28 %). Hyviksen Nettineuvoa oli käyttänyt vain 2,47 %. Valtaosa vastaajista (78,39 %) koki sähköisen asioinnin turvalliseksi. Sähköisistä terveyspalveluista vastaajia kiinnostaisi eniten käyttää ajanvarausta vastaanotolle (71,50 %), reseptin uusintaa (56,60 %) ja arviota hoidon tarpeesta (35,47 %). Sähköistä ajanvarausta haluttiin eniten lääkärille, hoitajalle, laboratorioon ja hammashoitolaan. Tulevaisuuden palveluista virtuaalivastaanotto ja livechat kiinnostivat kumpikin reilua neljäsosaa kaikista vastaajista.

Käytettävyys tärkeää

Sähköisten palveluiden käytettävyyden yleinen kehittäminen nähtiin tärkeäksi. Palveluilta kaivataan selkeyttä, helppokäyttöisyyttä ja nykyaikaisuutta. Sähköisiltä palveluilta toivottiin mm. laiteriippumatonta käytettävyyttä eli toimivuutta myös tablettitietokoneilla ja älypuhelimilla.

Uusia palveluita kehitetään

Automatisoituja oirearvioita kehitetään parhaillaan kansallisessa ODA-hankkeessa ja ne tulevat myös lahtelaisten saataville viimeistään vuonna 2018. ODA-hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön myös muita sähköisiä hyvinvointipalveluja, joissa tullaan hyödyntämään eri tietolähteiden yhdistämistä aivan uudella tavalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset asiointipalvelut ovat yleistymässä, minkä myötä asiakkaan rooli omassa palveluprosessissaan on muuttumassa aktiivisemmaksi. Valtaosalla kansalaisista on jo tekniset edellytykset sähköiseen asiointiin, muttei kaikilla. Sähköiset palvelut eivät voi jatkossakaan täysin korvata perinteistä kasvokkain tai puhelimitse tapahtuvaa asiointia, mutta ne ovat odotettu täydennys nykyisiin olemassa oleviin palveluihin.

Lisätietoja:

Soili Vierula
Projektipäällikkö, ODA-projekti
Lahden kaupunki, Terveyspalvelut
p. 044 416 4605
soili.vierula@lahti.fi

lahti_sote_sahk_pal1.jpg 

lahti_sote_sahk_pal2.jpg