Siirry suoraan sisältöön

29.1.2016 0:00

Lahden Talojen talous jatkoi hyvää kehitystä

Tulosta paransivat erityisesti liikevaihdon kasvua pienemmäksi jäänyt kulujen kasvu, rahoituskulujen lasku ja myyntivoitot.

​Vuosi 2015 jatkoi Lahden Talojen talouden myönteistä kehitystä. Tilikauden tulokset ovat budjetoitua paremmat sekä koko konsernissa että kaikissa konserniyhtiöissä. Koko konsernin liikevaihto oli 46,3 miljoonaa euroa (43,1 meur v. 2014), ja se kasvoi noin 7,4 prosenttia. Liikevoitto oli noin 14 miljoonaa euroa (12 meur v. 2014) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 10,7 miljoonaa euroa (8,3 meur v. 2014). Luvut eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia, koska vuoden 2015 tilinpäätöksessä on mukana myös Oppilastalo oy.

Lahden Talojen asunnot olivat edelleen haluttuja. Vaikka tarjolla olevien vuokra-asuntojen määrä kasvoi Lahdessa voimakkaasti, Lahden Talojen lähes kaikki asunnot olivat vuokrattuina. Käyttöaste oli 98,4 prosenttia (98,7 v. 2014). Asuntojen vaihtuvuus väheni hiukan ja oli 21,3 prosenttia (21,6 vuonna 2014).

Oppilastalosta Lahden Talojen tytäryhtiö

Tilikauden merkittävin tapahtuma oli Oppilastalo oy:n osakkeiden ostaminen Lahden kaupungilta. Kauppa kasvatti Lahden Talojen omistamien asuntojen määrää noin 700:lla.

Oppilastalon kiinteistöihin laadittiin syksyllä pitkän aikavälin perusparannussuunnitelma. Ensimmäinen laaja perusparannus Vapaudenkatu 28:ssa valmistuu syyskuun loppuun mennessä.

Oppilastalon asukkaille omistajavaihdos konkretisoitui toimistopalveluiden siirtymisessä kaupungin keskustaan Lahden Talojen toimistolle, kiinteistöjen ylläpitoresurssien lisääntymisessä sekä aktiivisessa viestinnässä kuten Asukasviesti-lehdessä. Toiminnan tehostumisen takia vuokria ei tarvitse korottaa vuoden 2016 aikana.

Oppilastalon rinnalla myös Nastolan kunnan vuokrataloyhtiön Kiinteistö oy Naskunvuon fuusion valmistelu väritti Lahden Talojen toimintaa. Fuusiota edeltävät toimet käynnistettiin ja muun muassa kiinteistöjen kuntoarviot tilattiin tulevien perusparannussuunnitelmien pohjaksi.

Lahden Talojen hallitus hyväksyi tilinpäätöksen torstaina 28.1. Tuloksesta konserni maksaa Lahden kaupungille osinkoa 500 000 euroa.


Lisätietoja

 Toimitusjohtaja Juhani Jokelainen, Lahden Talot, puh. 0500 490 653