Siirry suoraan sisältöön

10.3.2016 0:00

Lahdessa hyvin toimivat maahanmuuttajapalvelut

​Maahanmuuttovirasto suunnittelee yhdeksälle paikkakunnalle omaa Migrin toimipistettä. Ehdotetut paikkakunnat ovat Lahti, Helsinki, Lappeenranta, Tampere, Turku, Vaasa, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi.

Lausuntoehdotuksessa sisäministeriölle Lahden kaupunki esittää Migrin toimipisteen sijoituspaikaksi Askon aluetta Matkakeskuksen läheisyydessä, Niemen aluetta tai Hennalaa. Alueellinen toimipiste tulisi Lahdessa palvelemaan myös Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen vastaanottokeskuksia. Lahden kaupunginhallitus ottaa asiaan kantaa kokouksessaan 14.3.2016.

Päijät-Hämeessä on tällä hetkellä väkilukuun suhteutettuna toiseksi eniten turvapaikanhakijoita ja vastaanottokeskuksia. Koko Hämeen alueella on Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan yli 2 000 turvapaikanhakijaa, heistä suurin osa Päijät-Hämeessä. Lahden kaupungin alueella sijaitsee kolme vastaanottokeskusta ja maakunnassa yhteensä yhdeksän. Lisäksi Lammin vastaanottokeskuksen etäisyys on Lahteen vain reilu 30 km.

Verkostot turvapaikanhakijoiden tukena

Lahden kaupungin, valtion hallinnon ja vastaanottokeskusten kanssa on muodostettu verkostoja, jotka toimivat hyvin. Päijät-Hämeessä on maakunnan yhteinen maahanmuutto-ohjelma, joka on käytännössä myös kuntien kotouttamisohjelmana. Maahanmuuttoasioiden päällikkö Anne Saloranta arvioi Migrin alueellisen toimipisteen helpottavan turvapaikanhakijoiden ja jo oleskeluluvan saaneiden kanssa toimivien työtä koko alueella. Saloranta on kuitenkin huolissaan kotouttamisesta, esimerkiksi suomenkielen opetuksesta oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, sillä valtion määräraha ei tule riittämään kaikille halukkaille. Pahimmillaan jonot kotouttamiskoulutukseen ovat olleet kahdeksan kuukauden pituisia.

 Suomen Punaisen Ristin Hennalan hätämajoitusyksikössä ja Nastolan vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä 550 turvapaikanhakijaa, joista 10 on saanut oleskeluluvan. Viittakivi Oy:n Tapanilakodin vastaanottokeskuksessa on 112 turvapaikanhakijaa, yksikönjohtaja Sirkku Lindstamin mukaan kukaan ei ole vielä saanut oleskelulupapäätöstä.

Hätämajoitusyksikön johtaja Markku Heikkilä kertoo, että oleskeluluvan saaneille pyritään hakemaan asunto omalta alueelta, käytännössä yksityisiltä vuokra-asuntomarkkinoilta. Lahdessa on asuntoasiainpäällikkö Ari Juhanilan mukaan hyvä tilanne vuokra-asuntomarkkinoilla, vapaita asuntoja on lähes 500. Juhanila muistuttaa, että vastaava määrä vuokra-asuntoja on vapailla markkinoilla myös Tampereella ja Jyväskylässä.

Lahteen uusia kiintiöpakolaisia

 Lahden kaupunki vastaanottaa vuosittain 20 kiintiöpakolaista. Maalis-huhtikuun vaihteessa kaupunkiin saapuu 14 syyrialaista Libanonin pakolaisleireiltä. Maahanmuuttoasioiden päällikön Anne Salorannan mukaan saapujissa on mm. kuusihenkinen perhe. Lahti on vastaanottanut kiintiöpakolaisia 1990 -luvun alusta lähtien. Kiintiöpakolaiset samoin kuin oleskeluluvan saaneet ovat oikeutettuja suomalaiseen sosiaaliturvaan.


Lisätietoja

 maahanmuuttoasioiden päällikkö Anne Saloranta, 050 539 1639
 asuntoasiainpäällikkö Ari Juhanila, 050 559 4061
 SPR:n hätämajoitusyksikön johtaja Markku Heikkilä, 040 832 3895