Siirry suoraan sisältöön

11.8.2016 15:40

Lahdessa käydään linjakeskustelua talouden tasapainottamisesta

​Kustannustietoisuus on avainsana kaupungin talouden tasapainottamisessa. Kaupunginhallitus saa 15.8.2016 puolivuotisraportin pohjalta tehdyn ennusteen tämän vuoden taloustilanteesta.

Lahden kaupungin toiminnan kustannustehokkuus on kokonaisuutena hyvä. Sen sijaan useihin muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna keskimääräiset verotettavat tulot ovat alhaiset, mikä kiristää kaupungin taloutta. Työttömyysaste (17,4 %) aiheuttaa verotulomenetyksiä noin 8 – 10 milj. euroa vuodessa ja lisää palvelutarvetta.

Maanantaina 15.8. pidettävässä kokouksessa kaupunginhallitus saa myös selvityksen mahdollisuuksista pitää talous tasapainossa ilman suunniteltua kiinteistöveron korotusta.

Ennakkoluuloton ote uudistuksiin

Kaupunginhallitukselle tehdyssä tarkastelussa otetaan ennakkoluulottomasti huomioon kaikki mahdollisuudet toimintatapojen ja palveluiden uudistamiseksi. Kaupunginjohtaja Myllyvirran mukaan on välttämätöntä toteuttaa ne toiminnalliset ja rakenteelliset linjaukset, joita on mm. vanhan Lahden talousohjelmissa ja uuden Lahden viime syksynä hyväksytyssä talousarviossa ja -suunnitelmassa. Kaupunginvaltuuston toukokuussa hyväksymän kehyksen mukaiseen menotasoon pääseminen vaatii organisaatiolta jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja uudistamista.

Talouden tasapainotus edellyttää edelleen myös henkilöstömenojen kasvun rajoittamista. Vapautuvia tehtäviä jätetään täyttämättä aina, kun se on mahdollista, myös tilanteissa joissa tämä tarkoittaa muutoksia toimintatavoissa ja palveluissa.
- Taloustilanteen haasteiden keskellä on jatkettava rohkeaa toimintojen uudistamista, josta Lahti nytkin tunnetaan erityisesti maakunnan ulkopuolella, sanoo kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta.

Säästölinjaukset eivät saa taittaa kasvua

Pidemmällä aikavälillä paras turva kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja palveluiden turvaamiseksi on kaupungin kasvun ja työllisyyden jatkuminen. Juuri nyt on nähtävissä myönteisiä merkkejä sekä väestönkasvussa että työllisyyden paranemisessa. Kaupungin talouden tasapainotustoimet eivät saa viedä pohjaa tältä kehitykseltä vaan kasvun kannalta välttämättömistä panostuksista on pidettävä kiinni.

Kaupungin palvelutaso edellyttää investointeja

Palvelutuotannon investointitaso jatkuu edelleen korkeana, eikä kaupungin omarahoitus riitä kuin osaan välttämättömistä rakennushankkeista. Esimerkiksi merkittävä osa uusista koulurakennuksista joudutaan rahoittamaan velkaa lisäämällä, mikä lisää korkokuluja. Käyttöomaisuuden poistot kasvavat, kun uudisrakennukset otetaan käyttöön ja samalla nousevat käyttäjien, eli toimialojen vuokrakustannukset.

Kaupungin toimintamenot ovat tänä vuonna ylittymässä

Talouden puolivuotisraportin pohjalta laaditun ennusteen mukaan kaupungin menot ylittyvät tänä vuonna 14 milj. euroa. Suurin paine on sosiaali- ja terveystoimialalla, missä erikoissairaanhoidon kulujen ennustetaan ylittyvän noin 7 milj. eurolla. Tämän lisäksi myös sosiaali- ja terveystoimialan omat menot ovat ennusteen mukaan ylittymässä.
Sivistystoimialalla Varhaiskasvatuksen tulot jäävät alle odotusten, syynä on valtakunnallinen ratkaisu päivähoitomaksuissa. Koulujen väistötilat nostavat vuoden kuluessa tilakeskuksen vuokramenoja neljä milj. euroa.

Kaupunginhallitus saa myöhemmin käsiteltäväkseen toimenpiteitä ylitysten minimoimiseksi ja esityksen tarvittavista määrärahamuutoksista.

 

Lisätietoja

kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63895