Siirry suoraan sisältöön

10.8.2016 10:55

Lahdessa laaditaan suunnitelma asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn

Suunnitelman laatimista varten Lahteen perustetaan monialainen kehittämistyöryhmä. Työryhmässä mietitään, miten ennaltaehkäisevää työtä Lahdessa toteutetaan ja miten palveluja olisi kehitettävä, jotta asumisen vaikeudet tunnistetaan riittävän ajoissa.


​Suunnitelman laatiminen toteutetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n hallinnoimassa Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat - varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki –hankkeessa (2016-2019). Hanke keskittyy erityisesti ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön kehittämiseen sekä juurruttamiseen kunnissa. Se on osa hallituksen kuluvana vuonna käynnistyvää Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (AUNE). 

Hankkeessa toteutetaan yhteiskehittämisen prosessi, jonka aikana kunnissa laaditaan ja jalkautetaan asunnottomuuden ennaltaehkäisyn strategiat/suunnitelmat. Asiakkaiden kokemusten ja kehittämiskohtien esiin tuomisessa hyödynnetään asunnottomuuspolkujen tarkastelua sekä kokemusasiantuntijuutta. 

Tavoitteena on kehittää tarpeita vastaavia ennaltaehkäiseviä työmuotoja, esimerkiksi asumisneuvonta, sektorirajat ylittäviä monialaisen tuen kokonaisuuksia ja asiakasosallistumisen rakenteita. Valtakunnallisella tasolla hankkeessa kehitetään ja levitetään asunnottomuustyön käytäntöjä sekä edistetään innovatiivisten toimintamallien kokeiluja. 

Hankkeen osatoteuttajina toimivat Espoo, Vantaa, Tampere, Kuopio, Jyväskylä ja Lahti. Yhteistyökumppaneina on muita kuntia, paikallisia ja kansallisia järjestöjä sekä hankkeita.


Lisätietoja:

Hankekoordinaattori Sanna Keskikylä
Lahden kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala / Psykososiaaliset palvelut
p. 044 416 4666, sanna.keskikyla@lahti.fi

Lisätietoja myös hankkeen nettisivuilta.