Siirry suoraan sisältöön

20.9.2016 10:40

Lahdessa oppimisen tuen kehittäminen etenee

Lähtökohtana on se, että kaikkien oppilaiden oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia tuetaan omassa lähikoulussa omalla asuinalueellaan. 

(uutista täsmennetty 23.9.2016 opetuksen järjestämispaikan osalta)

​Lahdessa on 1.8.2016 otettu käyttöön uudet esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmien yhtenä lähtökohtana on se, että kaikkien oppilaiden oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia tuetaan oppilaan omassa  koulussa. Myös erityistä tukea saava oppilas voi saada opetusta omassa lähikoulussa, omalla asuinlaueella tai jossakin muussa kaupungin alueella sijaitsevassa koulussa. 

Tämä vaatii opetushenkilöstön osaamisen kehittämistä sekä oppimisen tuen kehittämistä niin opetusryhmä-, koulu- kuin kuntatasoisestikin.


Tukea ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa

Opetus järjestetään oppilaiden edellytysten mukaisesti. Mikäli oppilas tarvitsee tukea oppimiseensa tai koulunkäyntiinsä, niin tuki tuodaan oppilaalle ensisijaisesti omaan opetusryhmään ja kouluun. Oppilaiden erilaisuutta ei pidetä ongelmana vaan rikkautena kaikkien oppilaiden oppimisen tukemisessa.

Tuen jatkumisesta huolehditaan erityisesti silloin, kun lapsi siirtyy esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle. 


Suunnitelma sivistyslautakunnan käsittelyyn marraskuussa

Kehittämistyön tueksi laaditaan parhaillaan oppimisen tuen suunnitelmaa vuosille 2017 - 2019. Tavoitteena on, että nykyisiä voimavarojen voidaan jakaa ja suunnata entistä paremmin oppilaiden oppimisen tukemiseksi omalla asuinalueella.

Suunnitelmatyön edetessä henkilöstöä, oppilaita ja huoltajia kuullaan eri tavoin ja tehdään vaikutusten ennakkoarviointia. Suunnitelma etenee sivistyslautakunnan käsittelyyn marraskuussa 2016.


Lisätiedustelut

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut
Johanna Saastamoinen, erityisopetuksen suunnittelija, puh. 044 416 3159
Lassi Kilponen, vastuualuejohtaja puh. 044 716 1328
Matti Saarela, aluepäällikkö, puh. 044 416 3336
Mauno Väänänen, aluepäällikkö, puh. 044 416 4671

______________________