Siirry suoraan sisältöön

19.1.2016 0:00

Lahtelaiset ja nastolalaiset aiempaa tyytyväisempiä kuntapalveluihin

Lahtelaisten ja nastolalaisten mielipiteitä kuntapalveluihin ennen kuntien yhdistymistä kysyttiin syksyllä 2015 osana yhdistymisen arviointia. Verrattuna edellisen vastaavan tutkimuksen tuloksiin kokonaistyytyväisyys palveluihin oli noussut sekä Lahdessa että Nastolassa.

Suhdannetilanne näkyy asukaskyselyssä, taloudellisesti heikommat ajat saavat kuntalaiset arvostamaan kuntapalveluita. Uuden kunnan yhdistettyjen vastausten mukaan yli 85 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä juomaveden laatuun, jätehuoltoon ja kierrätykseen, asuinalueensa turvallisuuteen sekä kirjastopalveluihin. Eniten kehittämistä koettiin olevan vanhusten kotihoidossa, kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksissa ja talousasioiden hoidossa.

Vaikuttamismahdollisuuksia kaivataan

Vuonna 2015 Nastolan asukkaat olivat tyytyväisempiä oman alueensa palveluihin kuin Lahden asukkaat. Lahtelaiset arvostivat nastolalaisia enemmän erityisesti oman kunnan kulttuuripalveluita, museoita ja aikuisten ammatillisen koulutuksen palveluita. Sen sijaan nastolalaiset olivat lahtelaisia tyytyväisempiä useisiin oman kunnan terveys- ja vanhuspalveluihin kuten hammaslääkäri-, terveyskeskuksen lääkäri-, vanhusten kotihoito- sekä vanhusten asumis- ja laitoshoitopalveluihin.

Lahtelaiset olivat vuonna 2015 tyytyväisimpiä juomaveden laatuun sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluihin. Tyytymättömimpiä oltiin vanhusten kotihoitoon, kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksiin ja kunnan talousasioiden hoitoon. Edellisen kyselyn tuloksiin verrattuna tyytyväisyys vanhusten asumis- ja laitoshoitopalveluihin, terveyskeskuksen lääkäripalveluihin sekä kaupungin yhteistyö naapurikuntien kanssa olivat parantuneet eniten. Sen sijaan aikaisempaa tyytymättömämpiä lahtelaiset olivat yritystoiminnan edistämiseen ja uimahalleihin.

Nastolan alueen asukkaat olivat tyytyväisimpiä juomaveden laatuun, kuntoratoihin sekä ulkoilu-, luonto- ja retkeilyreitteihin ja äitiys- ja lastenneuvolan palveluihin. Eniten kehittämisen tarvetta on nastolalaisten mielestä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksissa, museoissa sekä kulttuuripalveluissa. Tyytyväisyys Nastolassa on lisääntynyt viimeisen neljän vuoden aikana erityisesti vanhusten asumis- ja laitoshoitopalveluihin, terveyskeskuksen lääkäripalveluihin sekä kunnan talousasioiden hoitoon. Aikaisempaa tyytymättömämpiä oltiin nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen ja lukiotoiminnan järjestämiseen.

Tuloksista tukea kehittämistyöhön

Kyselyn tuloksista päättäjät saavat arvokasta tietoa ja palautetta siitä, miten asukkaat kokevat palvelutarjonnan onnistuneen uuden kaupungin aloittaessa toimintansa. Samalla Lahti pystyy suuntaamaan toimintaansa vastaamaan entistä paremmin asukkaiden tarpeita ja kokemuksia.

Lahden kaupunki on osallistunut vastaaviin kuntapalvelujen laatua selvittäviin tutkimuksiin vuosina 2008 ja 2012, Nastolan kunta vuonna 2011. Kaupunki- ja kuntapalvelut -kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2015 ja siihen vastasi yhteensä 746 henkilöä Lahden ja Nastolan alueelta. Tutkimuksen otos oli 2100 henkilöä ja vastausprosentti oli 35,5 %. Saatuja tuloksia verrataan myös muiden suurten kaupunkien syksyllä 2016 valmistuviin vastaaviin tuloksiin. Seuraavan kerran kyselytutkimus tehdään Lahdessa vuonna 2017. Kyselyn toteutti FCG Konsultointi Oy.


Lisätietoja

tutkimuspäällikkö Sari Alm, Lahden kaupunki puh. 050 398 5162
tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen, FCG Konsultointi Oy puh. 0500 762 675