Siirry suoraan sisältöön

21.2.2018 13:30

Lahtelaiset tyytyväisimpiä juomaveteen ja kirjastoon

Asukaskysely kaupungin palveluista osoittaa, että asukkaiden tyytymättömyys Lahden palveluihin on kasvussa.

Lahtelaisten tyytyväisyyttä kuntapalveluihin selvitettiin loppuvuodesta 2017. Kysely on osa Lahden ja Nastolan yhdistymisen arviointia. Vastaava kysely tehtiin syksyllä 2015 ennen kuntien yhdistymistä. Kyselyyn vastasi 745 henkilöä. Tulosten perusteella kokonaistyytyväisyys kaupungin palveluihin on laskenut. Parantunut taloustilanne näkyy valtakunnallisesti asukaskyselyiden yhteydessä heikompana arviona kuntapalveluista.

Tyytyväisimpiä vastaajat olivat pelastuspalveluiden, kulttuuri- ja sivistyspalveluiden sekä turvallisuuden palvelukokonaisuuksiin. Yksittäisistä palveluista yli 85 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä juomaveden laatuun, kirjastopalveluihin, kierrätystoimintaan ja asuinalueiden turvallisuuteen. Eniten kasvua oli tyytyväisyydessä vesistöjen puhtauteen.

Eniten kehitettävää koettiin olevan sosiaalipalveluiden, tiedottamisen ja neuvonnan sekä demokratian ja vaikuttamisen palvelukokonaisuuksissa. Vastaajat olivat tyytymättömimpiä kaupungin talousasioiden hoitoon ja vanhusten kotihoitoon.

Rakenteelliset muutokset heijastuvat vastauksiin

Vanhan Lahden alueen vastaajat olivat Nastolan alueen vastaajia tyytyväisempiä kaupungin palveluihin. Nastolan alueen asukkaiden tyytymättömyys palveluihin on lisääntynyt useissa palveluissa vuoden 2015 jälkeen, eniten terveyskeskuksen vuodeosaston osalta. Alueen asukkaiden osalta tyytyväisyys museoihin ja taidenäyttelyihin sekä torikauppaan on puolestaan kasvanut. Vanhan Lahden alueella kaupungin yleisarvosanaksi annettiin 7,1 ja vanhan Nastolan alueella 6,76. Kokonaisarvosana on 7,06.

Säännöllisen kyselytutkimuksen kautta saadaan arvokasta tietoa ja palautetta siitä, miten asukkaat kokevat palvelutarjonnan Lahden ja Nastolan yhdistymisen myötä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirto hyvinvointiyhtymään heijastuu kyselyn tuloksiin. Seuraavan kerran kyselytutkimus tehdään vuonna 2019. Kyselyn toteutti FCG Konsultointi Oy.

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa 2017 -kyselytutkimus

Kyselytutkimuksen tiivistelmä