Siirry suoraan sisältöön

17.2.2017 14:05

Lahtelaisten pääasiallinen toiminta vuonna 2015

Lahden väkiluku oli vuoden 2015 lopussa 118 743, josta työvoimaan kuului 56 498 henkilöä eli 47,6 % koko väestöstä. Loput 62 245 henkilöä oli työvoiman ulkopuolella. Luvut ovat vuoden 2016 alueluokituksella.
Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla.

Vuoden 2015 lopussa Lahden työvoimasta oli työllisiä 46 047 ja työttömiä 10 451 henkilöä. Työllisten osuus koko väestöstä oli 38,8 % ja työttömien 8,8 %.

Työvoimaan eivät kuulu eläkeläiset, alle 15-vuotiaat lapset, koululaiset ja opiskelijat eivätkä varusmiehet. Vuonna 2015 eläkeläisiä oli 27,0 %, alle 15-vuotiaita lapsia 14,9 % ja opiskelijoita 7,7 % väestöstä. Lukumääräisesti eläkeläisiä oli 32 003, lapsia 17 666 ja opiskelijoita 9 143.

Vuosina 2011-2015 Lahden väkiluku kasvoi 1,9 % (2 161 henkilöä), mutta työvoima lisääntyi vain 0,5 %. Työllisten määrä väheni 4,5 % ja työttömien määrä kasvoi 31,0 %.

Viiden vuoden aikana työvoimaan kuulumattomien määrä lisääntyi 3,1 % eli lähes 1 900 henkilöllä. Työvoiman ulkopuolella olevan väestön kasvusuuntaus johtuu pääasiassa eläkeläisten määrän kasvusta.  Eläkeläisten määrä kasvoi 8,6 % ja lasten 1,1 %. Opiskelijoiden määrä pysyi lähes ennallaan.

Työvoiman ja työllisten osuus väestöstä alhainen

Suomen suurista kaupungeista työvoiman osuus väestöstä oli Lahtea alhaisempi vain Kouvolassa. Vertailukaupungeissa työvoiman osuus oli yli puolet koko väestöstä pääkaupunkiseudun kuntien lisäksi Tampereella.

Myös työllisten osuus väestöstä oli Lahdessa alhaisempi kuin vertailukaupungeissa keskimäärin, mihin on syynä korkea työttömyysaste ja eläkeläisten suuri osuus. Työllisten osuus väestöstä olikin alhaisin Lahdessa ja Kouvolassa. Osuus oli korkein pääkaupunkiseudun kunnissa, joissa se oli yli 46 %.

Työttömyystilanne oli Lahtea huonompi vain Tampereella. Vielä edellisenä vuonna työttömien osuus oli ollut korkein Lahdessa.

Vuonna 2015 työvoiman ulkopuolella olevien osuus oli alhaisin pääkaupunkiseudulla ja korkein Lahden lisäksi Kouvolassa. Työvoiman ulkopuolella olevan väestön rakenne vaihtelee hyvinkin paljon eri kaupungeissa:

  • Alle 15-vuotiaiden osuus oli suuri Espoossa, Oulussa, Vantaalla ja Jyväskylässä.
  • Eläkeläisten osuus väestöstä oli suuri Kouvolassa, Lahdessa, Kuopiossa ja Turussa.
  • Opiskelijoiden osuus väestöstä oli suuri Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Kuopiossa. Opiskelijoiden osuus väestöstä oli Lahdessa yhtä suuri kuin Helsingissä.

Jokaista työllistä kohti 1,58 asukasta

Taloudellinen huoltosuhde ilmoittaa, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa tai työtöntä on yhtä työllistä kohti eli kuinka monta ihmistä työntekijä elättää itsensä lisäksi.

Työttömyyden lisääntyessä ja eläkeläisten määrän kasvaessa taloudellinen huoltosuhde kasvaa. Lahdessa huoltosuhde oli lamavuonne 1993 peräti 1,86. Vuonna 2015 Lahdessa oli jokaista työllistä kohti 1,58 asukasta.

Lahdessa huoltosuhde oli korkeampi kuin muissa vertailukaupungeissa ja koko maassa keskimäärin. Taloudellinen huoltosuhde oli alhaisin pääkaupunkiseudun kunnissa ja korkein Kouvolassa sekä Lahdessa.

Tilastotiedote 4/2017

Lisätietoja:
Irja Henriksson
tutkija
irja.henriksson@lahti.fi 
p. 050 398 5148
Lahden kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimiala