Siirry suoraan sisältöön

10.1.2019 9:00

Lahtelaisyritykset haluavat lisätä yhteistyötä kaupungin kanssa

500 lahtelaisyritystä arvioi asiointiaan Lahden kaupungin kanssa, yritysystävällisyydessä on vielä parannettavaa. Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy saa yrittäjiltä kiitosta palveluasenteesta.
Ihmisiä Business day -tapahtumassa.

​Lahden kaupungin toiminta sai kyselyssä yritysystävällisyydestä kouluarvosanan 7 (6,95), mikä on parempi tulos verrattuna kevään 2018 Suomen Yrittäjien ELPO-mittaristokyselyn arvosanaan (6,2). Yritysten arvioiden mukaan kaavoitus- ja tonttiasiat sekä asiointi sujuvat hyvin. Kaupungilla on selvästi parannettavaa vuorovaikutuksessa ja yritykset toivovat myös liiketoimintansa edistämistä.

– Yritysten arvosana kaupungin asenteesta yllätti jopa positiivisesti, mutta parannettavaa on erityisesti yritysten ja kaupungin välisessä vuorovaikutuksessa. Lahden kaupungin täytyy kohdata yrityksiä enemmän, kertoo elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen.

Paikallisilta yrittäjiltä julkisia hankintoja

Julkiset hankinnat ovat usein paikallisia, sillä selvityksen perusteella neljännes yrityksistä on osallistunut Lahden kaupungin hankintoihin. Julkisten hankintojen osalta arviot vaihtelivat merkittävästi yrityksen koon mukaan. Suuremmat yritykset antoivat hankinnoista tiedottamiselle arvosanaksi 7,25 kun taas yksinyrittäjien antama arvosana oli 6,15. Selvitys antoi hankinnoille viimekeväistä ELPO-kyselyä paremman arvion.

Lahden vahvuutena sijainti

Yritysten sijaintiin Lahdessa vaikuttavat erityisesti työntekijöiden asuinpaikka ja alueen laaja asiakaspohja. Lahti yritysympäristönä sai kiitosta saavutettavuudesta. Yritysten halukkuudessa suositella Lahtea sijaintipaikaksi oli hajontaa, sillä yli 10 prosenttia ei suositellut Lahtea lainkaan ja ns. nettosuositteluindeksi oli -29 (suosittelijoiden osuus 15 %, kriitikoiden osuus 44 %).

–  Itseruoskinta näyttää olevan erityisesti lahtelainen ilmiö. Tämä näkyy myös muissa Taloustutkimuksen tekemissä kyselyissä. Monen muunkin kaupungin imago saattaa olla heikohko, mutta silti omasta kotikaupungista ollaan ylpeitä ja sen mainetta halutaan puolustaa, kommentoi tutkimuspäällikkö Kari-Pekka Töyrylä.

Työvoiman saatavuudessa ongelmia

Selvityksen perusteella työvoiman saatavuus vaikuttaa merkittävästi yritysten kasvumahdollisuuksiin. Kaikista vastaajista lähes puolella on rekrytointitarpeita seuraavan vuoden aikana ja yksinyrittäjistäkin viidenneksellä. Rekrytointitarve on erityisen suuri keskisuurissa ja suurissa yrityksissä, joista 86 % ilmoitti työvoiman tarpeesta. Merkittävimmät syyt rekrytointiongelmiin olivat ammattitaitoisen työvoiman puute (45 %) sekä alan koulutuksesta valmistuvien riittämätön osaaminen (19 %).   

Yrityksiltä kysyttiin myös osallistumista oppilaitosyhteistyöhön. Vastaajista yli 60 % oli osallistunut jollakin tavalla yrittäjyyskasvatukseen tai oppilaitosyhteistyöhön, suurin osa teki yhteistyötä Salpauksen kanssa.  

Konserniyhtiöiden ja yrityspalveluiden palvelutaso kunnossa

Kyselyssä mukana olevat yritykset ovat tyytyväisiä Lahden kaupungin konserniyhtiöiden sekä TE-toimiston ja ELY-keskuksen palveluihin. Konserniyhtiöt Ladec, Lahti Energia ja Lahti Aqua saivat yrittäjiltä hyvät arviot.

Ladecin palveluita oli viimeisen kolmen vuoden aikana hyödyntänyt lähes kolmannes vastaajista. Kehitysyhtiön toimintaa arvioitiin kolmella osa-alueella: henkilöstön asiantuntemus, palvelun nopeus ja henkilöstön palveluasenne. Yrittäjät antoivat Ladecin henkilöstön asiantuntemukselle 8,2. Parhaat arviot Ladec sai henkilöstönsä palveluasenteesta eli 8,5.

– Olemme erityisen iloisia siitä, että yrittäjät arvioivat Ladecin henkilöstön palveluasenteen joukon parhaaksi. Olemme panostaneet henkilökohtaiseen asiakaspalveluun ja keräämme jatkuvasti asiakaspalautetta toimintamme kehittämiseksi, toteaa toimitusjohtaja Jukka Rantanen Ladecista.

Lahden kaupunki ja Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy selvittivät loka-marraskuun aikana paikallisten yritysten mielipiteitä kotikaupunkinsa yrittäjäpalveluista. Haastattelututkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy ja siihen haastateltiin 500 Lahdessa toimivan yrityksen yrittäjää, toimitusjohtajaa tai ylimmässä johdossa toimivaa henkilöä. Vastaajajoukosta 40 % oli yksinyrittäjiä, 44 % pienyrityksiä ja 16 % keskisuuria sekä suuria yrityksiä.

 Tutustu selvitysraporttiin.

Lisätietoja:
elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen, Lahden kaupunki, p. 044 018 7378

toimitusjohtaja Jukka Rantanen, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, p. 044 749 9288

tutkimuspäällikkö Kari-Pekka Töyrylä, Taloustutkimus Oy, p. 040 551 9223