Siirry suoraan sisältöön

9.11.2016 14:05

Lahti hakee Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi

Lahden ympäristövahvuuksiin kuuluu erinomainen jätehuolto. Lahdessa yli 90 prosenttia jätteestä hyödynnetään energiana tai materiaalina.
Kujalan jäteasema Pilleri.

​Euroopan viherä pääkaupunki on Euroopan komission järjestämä kilpailu. Sen tavoitteena on palkita vuosittain eurooppalainen kaupunki, joka on monipuolisesti edistänyt ympäristötavoitteita.

Kilpailussa kuvataan ympäristön tilaa, edistymistä ympäristöasioissa ja tulevaisuuden suunnitelmia 12 osa-alueen näkökulmasta. Arvioitavia osa-alueita ovat ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen, paikallisliikenne, kestävä maankäyttö ja viheralueet, luonto ja luonnon monimuotoisuus, ilmanlaatu, melu, jätehuolto, vesihuolto, jätevesihuolto, ekoinnovaatiot ja kestävä työllisyys, energiatehokkuus sekä ympäristöasioiden hallinta.

Lahden vahvuuksiin kuuluu erinomainen jätehuolto. Lahdessa yli 90 prosenttia jätteestä hyödynnetään energiana tai materiaalina. Lisäksi Lahti on kiinnostava Cleantech-toimintaympäristö esimerkkeinä Kujalan jätekeskus ja sijoittajatapahtuma Cleantech Venture Day.

Jatkuvan kunnostustyön tuloksena puhdistunut Vesijärvi on myös yksi Lahden ympäristösaavutuksista.

Kasvihuonepäästöt laskeneet yli kolmanneksen

Ympäristötyön tuloksena kasvihuonekaasupäästöt ovat Lahdessa laskeneet 37 prosenttia asukasta kohden verrattuna vuoteen 1990. Tulevaisuudessa päästöt vähenevät yhä enemmän, kun Lahti Energian Kymijärvi III -voimalaitos valmistuu (arviolta vuonna 2020), ja pääosin kivihiiltä käyttävä Kymijärvi I -voimalaitos poistuu käytöstä.

Lahden joukkoliikenne uudistettiin vuonna 2014 ja käyttöön otettiin Suomen vähäpäästöisin liikennekalusto. Yli 80 prosenttia busseista kuuluu puhtaimpaan EURO6-luokkaan. Vuonna 2015 valmistunut matkakeskus kannustaa joukkoliikenteen käyttöön yhdistämällä kätevästi juna- ja bussiliikenteen sekä muut kulkumuodot.

Pyöräilyn määrä on lisääntynyt Lahdessa merkittävästi 1990-luvulta (3 prosenttia kaupungin sisäisistä matkoista) vuoteen 2016 (17 prosenttia sisäisistä matkoista).

Jatkuvasti päivittyvä yleiskaava

Lahden maankäytön suunnittelun toimintamalli on innovatiivinen ja valtakunnallisesti ainutlaatuinen. Jatkuvasti päivittyvä yleiskaava mahdollistaa nopean mallin kaupunkitasoiseen suunnittelun sekä auttaa vastaamaan uusiin nouseviin haasteisiin.

Asukkaiden näkökulma on vahvasti mukana maankäytön suunnittelussa. Asukkaita kuullaan asukasiltojen ja kyselyiden avulla ja esimerkiksi lasten lähiluontokartoituksen kautta. Mobiilisovellus Porukka on kaupungin uusi kanava yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa. Porukka-sovellusta hyödynnettiin myös kilpailuhakemusta laadittaessa, kun Porukalta kysyttiin ympäristökysymyksiin liittyviä näkemyksiä. Sovelluksella on tällä hetkellä yli 2300 käyttäjää, ja sen kautta on annettu yli 166 000 vastausta.

Euroopan vihreä pääkaupunki -kilpailun tulos ratkeaa ensi vuoden kesäkuussa. Aiemmin tittelin ovat saaneet muun muassa Tukholma, Hampuri ja Ljubljana.

Lisätietoja:

Ympäristöjohtaja Saara Vauramo
p. 044 7161 585, saara.vauramo@lahti.fi