Siirry suoraan sisältöön

9.2.2016 0:00

Lahti kiertotalouden veturina

Konkreettisilla toimilla Lahden kaupunkiseudun toimijat on mahdollistanut muun muassa kattohuopajätemateriaalin jalostuksen uusioraaka-aineeksi asfalttiteollisuuden tarpeisiin.

Lahden kaupunkiseudun toimijat, erityisesti Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ovat edistäneet alueellaan kiertotaloutta kehittämällä alan toimijoille suotuisaa toimintaympäristöä, yritysten välistä yhteistyötä ja verkostoa oman tilaajan roolinsa lisäksi. Konkreettisilla toimilla se on mahdollistanut muun muassa kattohuopajätemateriaalin jalostuksen uusioraaka-aineeksi asfalttiteollisuuden tarpeisiin.

Päijät-Hämeen Jätehuollon Kujalan kierrätyskeskuksen sekä Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen alueelle on vuosien saatossa syntynyt kiertotalouden keskittymä, jonka tavoitteena on lisätä Lahden seudun kiertotalouden kapasiteettia ja luoda samalla innovatiivista yritystoimintaa muun muassa kierrätys-, biotalous- ja energiasektoreille.

‒ Olemme aktiivisesti edistäneet Lahden seudulle syntynyttä teollista symbioosia, jossa materiaali kiertää alueen sisällä aina raaka-aineen hankinnasta jalostukseen ja sen kautta lopputuotteeksi uuteen tarkoitukseen. Keskeistä on vuoropuhelu julkisten toimijoiden ja alueen yritysten kanssa, toteaa Lahden kaupungin ympäristöjohtaja Saara Vauramo. 

Uudet yritykset tuovat elinvoimaa alueelle

Tanskalais-suomalaisessa omistuksessa oleva Tarpaper Recycling Finland Oy käynnisti toimintansa pari vuotta sitten Kujalan jätekeskuksessa, jossa sijaitsee sen kierrätyslaitos purkubitumin ja kattohuopatehtaiden ylijäämämateriaalien jalostamiseksi.

Purku- ja saneerauskohteista kertyvä kattohuopajäte sekä kattohuovan valmistuksessa syntyvä hukkamateriaali ovat aiemmin päätynyt polttoon tai kaatopaikalle. Nyt kattohuopajätteestä saadaan hyödynnettyä lähes 100 prosenttia uusioraaka-aineeksi. Tuotetulla kattohuoparouheella voidaan korvata osa asfaltin tekemisessä tarvittavasta arvokkaasta öljypohjaisesta bitumista, mikä on samalla ympäristöystävällinen ratkaisu.

Kattohuopajätteen kierrätyksen kehitystyöhön on osallistunut koko kierrätyksen arvoketju: rakennusteollisuus ketjun alkupäässä ja asfalttiteollisuus ketjun loppupäässä. Myös tilaajien odotetaan nyt panostavan kierrätystuotteiden hyötykäyttöön. Lahden kaupunki on tässä jo toiminut edelläkävijänä ja aloittanut kattohuoparouheen käytön kadunrakennuksessa.

 ‒ Meillä on arvoketjun alkupään työ edennyt jo pitkälle. Raaka-ainetta saadaan kerättyä ympäri Suomea kattohuovan valmistajilta, purku-urakoitsijoilta, rakennusyhtiöiltä ja jätehuoltoyhtiöiltä. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy kerää kattohuopajätettä omalta toimialueeltaan ja me kauempaa lahtelaisen kuljetuskumppanin, Maansiirto Morri Oy:n voimin, kertoo Tarpaper Recycling Finland Oy:n maajohtaja Kati Tuominen.

Myös raaka-aineen valmistus ja testaus ovat edenneet pitkälle. Raaka-aine on teknisesti, työterveyden ja ympäristön kannalta käyttökelpoista eli se soveltuu käytettäväksi osana asfaltin raaka-ainetta. Kati Tuomisen mukaan nyt ollaan valmiita teolliseen tuotantoon ja raaka-aineen laajempaan käyttöön.

Kaupungeilla ja kunnilla tärkeä tilaajan rooli

Lahden kaupunki on tilaajan roolissa tukemassa kattohuoparouheen hyödyntämistä asfaltoinnissa. Kahtena edellisenä vuotena on tehty koepäällystyksiä Lahdessa, ensin yksityisissä kentissä ja sitten eri kokoluokkiin kuuluvissa teissä. Tulevana asfalttikautena Lahden kaupunki on päättänyt hyödyntää kattohuoparouhetta omassa kadunrakennuksessaan laajemmin. 

 ‒ Sen lisäksi tarvitaan uusioraaka-aineen käyttökohteita, ja niissä kaupungeilla ja kunnilla on avainrooli. Näen Lahden kaupungin edistämän teollisen symbioosin konkreettisena toimintamallina viedä yhteiskuntaa kohti ympäristöystävällisempää kiertotaloutta, Kati Tuominen toteaa.

Menokuormassa kattohuoparouhetta, paluukuormassa jätettä uusiokäyttöön

 ‒ Logistiikka näyttelee merkittävää osaa toiminnan kustannusrakenteessa, ja Lahden keskeisellä sijainnilla ja pääkaupunkiseutua edullisemmalla kustannustasolla on ollut tärkeä vaikutus kannattavuuteen. Jotta esimerkiksi Oulun korkeudelta kannattaa kuljettaa kattohuopajätettä, täytyy keräykset ja meno- ja paluukuljetukset suunnitella toimiviksi, toteaa Kati Tuominen.

Hän uskoo, että tulevaisuudessa kattohuoparouheen käytön yleistyessä asfalttiteollisuudessa, kuorma-autoissa viedään uusioraaka-ainetta asfaltin valmistamiseen ja paluukyydissä on jalostettavaksi tulevaa kattohuopajätettä.

Kattohuopajätteen hyödyt uusioraaka-aineena
• tuntuvat kustannussäästöt asfalttimassan valmistuksessa
• vähentävät polttoon ja kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää
• pienentävät kattohuopatuotteen elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä
• säästävät luonnonvaroja
• alentavat raakaöljyn tarvetta asfalttiteollisuudessa


Lisätietoja


ympäristöjohtaja Saara Vauramo, Lahden kaupunki, puh. 044 716 1585
maajohtaja Kati Tuominen, Tarpaper Recycling Finland Oy, puh. 0400 494 080, kt@tarpaper.fi http://www.tarpaper.fi/