Siirry suoraan sisältöön

21.10.2016 10:45

Lahti kokeilee uutta tapaa hoitaa talvipyöräilyreittejä

Kaupunki kehittää talvipyöräilyn edellytyksiä kokeilemalla uudenlaista pyöräväylien hoitomenetelmää Matkakeskukselta Kauppatorille kulkevalla reitillä. Kokeilussa testataan tavallista pyöristetymmän hiekoitushiekan käyttöä liukkaudentorjunnassa Loviisanpässinraitilla sekä Aleksanterinkadulla välillä Vesijärvenkatu-Rauhankatu.

​​

Testireitin varrelle pystytetään kylttejä kertomaan kokeilusta. Kaupunkilaisilta toivotaan palautetta kokeilusta kaupungin nettisivuille tulevan kyselyn kautta.

Talvihoitokokeilun tavoitteena on kehittää Lahteen soveltuvia pyöräteiden talvihoidon menetelmiä. Yhtenä päämääränä on lisätä talvipyöräilyn houkuttelevuutta. Lahdessa pyöräilymäärät laskevat merkittävästi talvella. Kaupungin strategisena tavoitteena on lisätä kevyen liikenteen käyttöä.

Pyöräteiden kunnossapidossa kehittämisen varaa

Liukkaudentorjunnassa pyöräteillä on perinteisesti käytetty teräväreunaista sepeliä. Pyöräilijöiltä saadun palautteen mukaan nykyinen talvihoito ei kuitenkaan kovin hyvin houkuttele pyöräilemään. Erityisesti  on valitettu teräväreunaisen hiekoitushiekan rikkovan renkaita. Testattavan pyöristetyn hiekan hinta on noin 2-3-kertainen verrattuna perinteiseen hiekkaan.

Lahdessa talviolosuhteet ovat olleet viime vuosina hyvin vaihtelevia. Pakkas- ja suojakausien vaihtelun vuoksi liukkaudentorjuntaa on tarvittu viime vuosina normaalia enemmän. Hyvä polanne vähentää hiekotuksen tarvetta ja liukkautta on mahdollista torjua polanteen karhentamisella. Pyöräilyn pääreitit aurataan ensimmäisinä, mutta palautteen perusteella talvihoidon ongelmiksi koetaan  myös hoidon epäjatkuvuus ja lumen kerääminen pyöräväylille. Paluatetta on lisäksi tullut  hiekoitushiekan poistamisen myöhäisestä ajankohdasta. Kaupunki pyrkii poistamaan hiekoitushiekan ensimmäiseksi pyöräilyn pääreiteiltä.

Asukaskysely

Teknisen ja ympäristötoimialan asukaskyselyssä on kartoitettu tyytyväisyyttä kevyen liikenteen talvihoitoon. Lumenauraukseen jalankulku- ja pyöräteillä ilmoittaa olevansa tyytyväisiä 40 prosenttia. Vain 37 prosenttia pyöräilijöistä ja 40 prosenttia kävelijöistä on tyytyväisiä liukkauden torjuntaan. Autolla kulkevat ovat kaikista tyytyväisempiä talvihoitoon – autolla liikkuvista yli 80 % ilmoittaa olevansa tyytyväisiä niin lumenauraukseen kuin liukkaudentorjuntaankin. (Tekyn asukaskysely 2015)

Nykyinen pyörätieverkko haastava talvikunnossapidolle

Pyöräilijän ja kävelijän tarpeet talvikunnossapidolle eroavat toisistaan. Lahden pyörätieverkostosta (yli 500 km) pääosa on yhdistettyä jalankulku- ja pyörätietä, mikä asettaa haasteita talvihoidolle ja sen kehittämiselle. Eroteltua pyörätietä Lahdessa on noin 2 kilometriä.

Lisätietoja

Kunnossapito: projekti-insinööri Jani Tuhkanen, 050 559 4102
Pyöräilyn edistäminen: liikenneisinsinööri Kristiina Kartimo, 050 559 4100