Siirry suoraan sisältöön

25.8.2016 15:00

Lahti luottaa henkilöstöönsä taloustalkoissa

Kaupunki etsii tuntuvia säästöjä tämän vuoden talousarvioon mutta välttämättömien menojen kasvu edellyttää myös lisää rahaa toimintaan.

​Tämän vuoden talousarvion mukainen nollatulos ei ole tavoitteena enää mahdollinen. Palvelujen kysyntä on kasvanut, ja kaupungin talouteen kohdistuu paineita erityisesti erikoissairaanhoidosta, pitkäaikaistyöttömyydestä ja väistötilojen vuokrakustannuksista. Samanaikaisesti tulotavoitteet päivähoidossa ja konsernin sisäisisten järjestelyjen kohdalla toteutuvat arvioitua selkeästi heikommin. Kaupunginhallitukselle esitetään noin 13 milj. euron muutosta budjettiin.

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran mukaan toimialoilta ja yksiköiltä odotetaan kaikkia mahdollisia toimia talouden tasapainottamiseksi, jotta ylitykset jäävät mahdollisimman pieniksi. Toimintojen uudistamista pitää vauhdittaa ja yleistä kustannustietoisuutta parantaa koko organisaatiossa.

Myllyvirta muistuttaa, että kaupunki on tehnyt isoja muutoksia toiminnan tehostamiseksi, esimerkiksi Sosiaali- ja terveystoimialalla toteutettiin palvelurakenneuudistus, jossa vanhustenpalvelujen asiakkaat siirrettiin sairaalaosastoilta palvelutaloihin.

Säästötoimenpiteet räätälöidään yhdessä henkilöstön kanssa

Toimenpiteet vaihtelevat kaupungin eri yksiköissä, ja ratkaisut on tehtävä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tänä vuonna vähennetään palvelujen ostoa, rajoitetaan sijaisten käyttöä ja henkilöstöä ohjataan pitämään kertyneitä lomia pois sekä käyttämään talkoovapaita. Kustannusten karsimiseksi voidaan joutua leikkaamaan palvelujen tarjontaa esimerkiksi lyhentämällä aukioloaikoja.

-  Useimpien toimien vaikutus kuluvana vuonna on rajallinen, mutta samalla ne luovat edellytyksiä talouden tasapainolle seuraavina vuosina. Lyhytnäköisiin, tulevien vuosien kustannuksia lisääviin tai kaupungin kasvua ja tulevia tuloja rapauttaviin toimiin ei tule kuitenkaan ryhtyä, kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta toteaa.

Investoinneissa leikkausvaraa

Kaupungin investoinneissa on mahdollista leikata talousarvion määrärahaa. Arviolta investoinneista jää käyttämättä noin 5 – 8 milj. euroa, kun osa hankkeista viivästyy ja määrärahan käyttö siirtyy seuraavalla vuodelle. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen omistusjärjestelyt eivät myöskään toteudu tänä vuonna ja tästä kertyy säästöä budjettiin.

Lahden kaupunginhallitus käsittelee muutosesitystä talouteen maanantaina 29.8.2016

Lisätietoja
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63895