Siirry suoraan sisältöön

24.5.2016 17:00

Lahti valmistautuu investoimaan lämpövoimalaan

Kaupunginhallitus jatkaa Lahti Energian lämpölaitosinvestoinnin rahoituksen käsittelyä kokouksessaan 30.5.2016

Lahden kaupunki selvitti mahdollisuuksia lämmöntuotantoratkaisuihin Lahti Energia Oy:n ja Fortumin kanssa. Kaupunginhallitus arvioi tilannetta 24.5.2016 ja totesi, ettei tällä aikataululla ole mahdollista edetä kumppanuuteen Fortumin kanssa.

Kaupunginhallitus valmistautuu käsittelemään Lahti Energian investointisuunnitelma seuraavassa kokouksessaan 30.5. Investointi vaatii kaupungilta vähintään 50 milj. euron oman pääoman sijoitusta ja lisäksi 120 milj. euron takauksia. Kaupunginhallitus edellyttää, että Lahti Energia huomioi investoinnissaan lämpöliiketoiminnan tulevaisuuden näkymät ja uudet lämmöntuotantoratkaisut. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta toteaa, että kaupungilla ja sen energiayhtiöllä on yhteinen tavoite, kannattava ja palveleva energiatuotanto.

Lahti hakee älykkäitä ja puhtaita energiaratkaisuja


Lahti tulee Smart&Clean -hankkeessa etsimään uusia energiaratkaisuja yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja Fortumin kanssa. Kaupunginjohtaja Myllyvirran mukaan Lahdella on mahdollisuus kansainvälisesti kiinnostaviin energiaratkaisuihin hyödyntämällä tänään allekirjoitettua viiden kaupungin kasvusopimusta, jossa on yritysten lisäksi mukana myös valtio. Kasvusopimusta toteuttaa määräaikainen Smart & Clean -säätiö, jonka perusrahoituksesta vastaavat valtio, yritykset ja kaupungit. Lahti pääkaupunkiseutuun linkittyvänä vahvana ympäristökaupunkina on luonteva osallistuja pääkaupunkiseudun neljän kaupungin lisäksi. Tavoitteena on luoda esimerkkikohteita, toimintaympäristöjä ja toiminnallisia kokonaisuuksia.

Etsittävien ratkaisujen painopistealoja ovat energian lisäksi mm. rakentaminen, liikenne sekä jäte- ja vesihuolto. Toteutuksessa korostuvat kiertotalouden periaatteet. Ratkaisut voivat olla uudenlaista resurssi- tai energiatehokkuutta, uusia vähemmän ympäristöä kuormittavia toimintamalleja tai uudenlaisia asukaslähtöisiä palveluita. Lahden seudulla on varsin paljon yrityksiä, jotka toimivat sopimuksen painopistealoilla.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63895