Siirry suoraan sisältöön

11.1.2016 0:00

Lahti pitää Päijät-Hämettä luontevana itsehallintoalueena

Lahden kaupunginhallitus kyseenalaistaa itsehallintouudistuksen mielekkyyden, mutta pitää Päijät-Hämettä selkeänä itsehallintoalueena, jos uudistus tässä kokonaisuudessa toteutuu.

Lahden kaupunginhallituksen mielestä keskenään erikokoiset itsehallintoalueet eivät tarjoa kestävää ohjaa Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kehittämiselle pitkällä aikavälillä. Sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa kaupunginhallitus lisäksi toteaa, että Päijät-Hämeen itsehallintoalue voisi hyvin tarjota palveluita myös alueen ulkopuolella oleville kunnille siltä osin kuin etäisyydet ja muut käytännölliset tekijät sitä puoltavat.

Lahden kaupunki aikoo turvata uudistuksessa palveluiden jatkuvuuden, vaikuttavuuden ja pitää huolta kustannustehokkuudesta. Lahti valmistautuu valtakunnalliseen uudistukseen sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnallisella yhteistyöllä muiden järjestäjien kanssa. Nastolan alueella asuvien kaupunkilaisten palvelut integroidaan Lahden kaupungin palveluihin 1.1.2017 alkaen, vaikka sote-yhtymän rooli tuottajana voi joiltakin osin jatkua.

Tiiviistä alueellista yhteistyötä tarvitaan edelleen

Päijät-Hämeessä sote-yhteistyötä pyrittiin tiivistämään kun Lahden kaupungin aloitteesta syksyllä 2014 käynnistettiin sairaanhoitopiirin kuntien poliittisen johdon yhteistyö. Poliittisen ohjausryhmä- ja työvaliokuntatyöskentelyn myötä valmisteltiin tasapainotettu esitys perussopimuksen muutoksista, jossa turvattiin pienten ja suurten kuntien asema päätöksenteossa ja kustannustenjaossa. Muutosvaiheessa kuntien vaikutusmahdollisuuksia yhtymän toiminnan ohjauksessa aiottiin tiivistää ottamalla käyttöön kunnanhallitusten evästämä yhtymäkokousmalli sekä perustamalla kuntajohtajista päätöksentekoa valmisteleva yhteistyöryhmä. Perussopimuksen muutokset olisivat edellyttäneet kunnista kahden kolmasosan hyväksyntää, mitä ei saavutettu, vaikka väestön huomattavaa enemmistöä edustavat kunnat ja maakunnan lähes kaikki kunnat puolsivat muutosta.

Kaupunginhallitus edellyttää ratkaisuja muutoksen hallintaan

Lahden kaupunginhallitus totesi, että ikärakenteen muutoksesta johtuvat palvelutarpeiden kasvu ja sitä seuraava voimakas menojen kasvupaine edellyttävät pikaisia ja päättäväisiä toimia muutosten hallitsemiseksi ja soten uudistamiseksi. Lahti aikoo käyttää päätösvaltansa tiiviissä yhteistyössä muiden kuntien kanssa tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Lahden kaupungin tavoitteena on edistää alueen sote-organisaatioiden toiminnallista yhteistyötä ja toimintojen yhteensovitusta palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Lahti kiirehtii myös tukipalvelu- ja ict-toimintojen alueellista kokoamista sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi myös muussa kunnallisessa toiminnassa.

Lahden kaupunginhallituksen kokouksessa olivat kaikki jäsenet paikalla ja asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.


Lisätiedot

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt, 040 510 9244
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 638 95