Siirry suoraan sisältöön

10.5.2016 12:00

Lahti tunnustelee kumppanuutta uusiin lämmöntuotantoratkaisuihin

Lahden kaupunki selvittää mahdollisuuksia uusiin lämmöntuotantoratkaisuihin Lahti Energia Oy:n ja Fortumin kanssa. Kaupunginhallituksen tavoitteena on arvioida kumppanuushankkeen hyödyt ja haitat siten, että kaupunginvaltuusto voisi tehdä asiasta linjauspäätöksen 13.6.2016. 
Kymijärvi III havainnekuva

Lahden kaupunki selvittää mahdollisuuksia uusiin lämmöntuotantoratkaisuihin Lahti Energia Oy:n ja Fortumin kanssa. Selvityksen jälkeen kaupunginhallitus arvioi tilannetta ja tekee tarvittavat johtopäätökset mahdollisesta kumppanuudesta. Asia pyritään ratkaisemaan niin, ettei Lahti Energian käynnistämä lämpölaitosinvestoinnin valmistelu tarpeettomasti häiriinny.

Kaupunginhallitus kuuli kokouksessaan 9.5.2016 Lahti Energian ja Fortumin edustajia eri vaihtoehdoista rahoittaa Lahti Energian tulossa oleva investointi.

Esillä on ollut Lahti Energian esittämä perusvaihtoehto investoinnin rahoittamisesta kaupungin pääomituksella ja takauksin. Toisena vaihtoehtona tutkitaan yhteisjärjestelyä Fortumin kanssa, lähtökohtana kehittää lämpöliiketoimintaa Lahden seudulla ja samalla luoda edellytyksiä ympäristöliiketoiminnan laajentamiselle alueella.

Yhteisjärjestelyn toteutuessa Lahti Energian nykyisestä sähkön ja lämmön tuotannosta sekä lämpöliiketoiminnasta tulisi uusi yhtiö, jonka omistajina olisivat Lahden kaupunki ja Fortum. Lahden kaupungin kokonaan omistamana säilyisi Lahti Energia Oy, jolle kuuluisivat edelleen sähkön siirto ja jakelu, sähkön myynti sekä Lahti Energian omistamat tuotanto-osuudet (EPV, Hyötytuuli, Fennovoima, SEV).

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran mukaan nykyisen Lahti Energian markkina-arvosta huomattava osa jäisi edelleen kaupungin kokonaan omistamaan Lahti Energia yhtiöön.

Lahden valttina kokemus kiertotaloudesta

Lahden kaupunki ja Lahti Energia tarjoavat Fortumille kiinnostavan osaamispotentiaalin kiertotaloudesta. Kumppanuus luo toteutuessaan merkittävän mahdollisuuden yhdistää Lahden ja Fortumiin osaaminen kiertotaloudessa, luoden entistä vahvempi ekosysteemi Lahden seudulle.

Sekä Fortum että Lahti ovat mukana pääkaupunkiseudun Smart&Clean -hankkeessa, jonka tavoitteena on älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen tuominen kaupunkien toimintaan ja uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen luominen alueen yrityksiin tällä alalla. Kumppanuus vahvistaisi Lahden asemaa hankkeessa ja antaisi paikallisille yrityksille uusia mahdollisuuksia kansainvälisille markkinoille.

Kaupunginhallituksen tavoitteena on arvioida kumppanuushankkeen hyödyt ja haitat siten, että kaupunginvaltuusto voisi tehdä asiasta linjauspäätöksen kokouksessaan 13.6.2016. 

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63895