Siirry suoraan sisältöön

30.5.2016 18:00

Lahti valmis takaamaan energiayhtiönsä voimalainvestoinnin

Kaupunginhallitus edellyttää että, kaupunkikonsernin riskeistä tehdään kattava kartoitus.

Lahti Energia valmistelee uutta lämpölaitosinvestointia korvaamaan Kymijärven vanhan kivihiilivoimalan. Suunnitellun Kyvo III -voimalan polttoaineena käytetään uusiutuvaa biomassaa. Tämä on kaupungin strategisten ympäristötavoitteiden mukainen ratkaisu.
Lahti Energia tarvitsee voimalainvestoinnin johdosta oman pääoman vahvistamista ja noin 165 milj. euron investoinnin rahoittamiseksi otettaville lainoille kaupungin takauksen. Käytännössä olisi kyse 50 – 60 miljoonan euron pääomittamisesta ja yli 100 miljoonan euron takauksesta.

Lahden kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi kaupungin takaukset Euroopan Investointipankin 75 milj. euron lainalle ja Pohjoismaiden Investointipankin 75 milj. euron lainalle. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyy Lahti Energialle myönnettävän enintään 60 milj. euron oman pääomalainan omavaraisuusasteen säilyttämiseksi Kyvo III investoinnin lainoittajien edellyttämällä tasolla.

Investoinnin vaihtoehdot ja riskit

Investoinnin toteuttaminen Lahti Energian esittämällä tavalla merkitsee tuntuvaa korotusta Lahden kaupungin konsernilainan määrään, kaupungin takausvastuiden kasvua ja kaupungin omavaraisuusasteen heikkenemistä. Kaupungin ja kaupunkikonsernin näkökulmasta lisäpanostus markkinaehtoiseen energialiiketoimintaan merkitsee vaikeasti arvioitavaa mutta ilmeistä riskiä, joka on viime vuosina konkretisoitunut asiantuntijat yllättäneinä markkinakäänteinä.

Kaupunginhallitus nosti esille myös vaihtoehtoiset, kaupungin riskiä pienentävän rahoituksen Lahti Energian ehdottaman perusvaihtoehdon lisäksi. Epävarmuudet liittyvät mm. siihen, kuinka nopeasti kaukolämmön kulutusta vähentävät uudet ratkaisut toteutuvat ja mikä voi olla kaukolämmön hintataso. Periaatteessa vaihtoehto suurehkolle lämpölaitokselle olisi voinut olla investoinnin hajauttaminen ja sopeuttaminen uudenlaisiin kulutusnäkymiin ja runsaampi panostus asiakkaiden omien ratkaisujen toteuttamiseen.

Lämpöliiketoiminta edellyttää uusiutumista

Toteutettava lämpölaitos on Lahti Energian ja myös koko kaupungin kannalta merkittävä investointi. Yhtiön omissa investoinnin pohjalaskelmissa on ollut lähtökohtana kaukolämmön hinnan korottaminen neljän vuoden aikana yli 12 %:lla. Yhtiö tekee kuitenkin hintoja koskevat päätökset myöhemmin. Kaupunginhallitus on edellyttänyt, että Lahti Energia ottaa toiminnassaan huomioon energiamarkkinoiden tulevaisuudennäkymät ja lämpöliiketoiminnan uudet mahdollisuudet.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt, 040 5109 244
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63895