Siirry suoraan sisältöön

21.4.2016 10:40

Lahti valmistautuu tietojärjestelmien yhtenäistämiseen

Lahden kaupunki ennakoi sote-uudistusta järjestämällä keskeisiä tukipalveluita uudelleen.

​Lahden kaupunki ennakoi sote-uudistusta järjestämällä keskeisiä tukipalveluita uudelleen. Samalla aloitetaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäpalvelujen yhtenäistäminen.

Esitys tietotekniikan tukipalvelujen kokoamisesta on Lahden kaupunginhallituksessa 25.4.2016. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden loppuun mennessä.

Uudistuksessa Lahden Tietotekniikka -taseyksikön palvelut siirretään henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita tuottavaan Calpro Oy:hyn. LTT:n henkilökunta siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä Calpron palvelukseen. Tietotekniikassa työskentelee 55 henkilöä ja Calprossa lähes 100 työntekijää. Lahden kaupunki on Calpro Oy:n pääomistaja 57,63 % omistusosuudella.

Lahden Tietotekniikan palveluvalikoimaan kuuluvat tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen asentamiseen, toimittamiseen, ylläpitoon ja käytön tukeen kuuluvat palvelut. Yksikkö vastaa myös mm. tietoliikenneverkosta ja kaupunkitasoisten tietojärjestelmien tukipalveluista.

Calpro Oy:n palveluihin sisältyvät mm. palkkapalvelut, myyntilaskutus-, myyntireskontra- ja perintäpalvelut, ostolaskujen käsittely ja tilinpäätös- ja konsernitilinpäätöspalvelut. Calpron toimintaa halutaan kehittää niin, että yhtiöllä on nykyistä vahvempi asema maakunnallisena tukipalveluiden tuottajana. Järjestelyn tultua voimaan Calpro voi tarjota keskitetysti palveluita Lahden kaupungin ja muiden lähikuntien ICT-tarpeisiin.

Perusterveydenhuollon järjestelmien yhtenäistäminen

Järjestelyllä valmistaudutaan valtakunnalliseen sote-uudistukseen. Tavoitteena on yhtenäistää maakunnan potilastietojärjestelmät.

Lahden kaupunki siirtyy käyttämään Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tuottamia järjestelmäpalveluita, jotka PHSOTEY kilpailuttaa kaupungin käyttöön. Järjestelmäpalvelut on tarkoitus ottaa käyttöön niin, että ne ovat tuotannossa vuoden 2017 loppuun mennessä.

Päijät-Hämeen alueella on viisi erillistä potilastietojärjestelmän tietokantaa. Jokainen järjestelmä käsittelee omia potilas-, hoidon kirjaamis-, lääkelista-, käyttäjä- ja muita tietoja, jolloin yksittäisen potilaan hoitohistoriaan liittyvät tiedot voivat tapauskohtaisesti olla hajallaan useammassa eri järjestelmässä.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63895
tietohallintojohtaja Marko Monni, 050 559 4055