Siirry suoraan sisältöön

13.3.2019 8:20

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.3.2019

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kaikki jäsenet olivat paikalla lukuun ottamatta puheenjohtaja Marju Markkanen, jäseniä Nina Laihanen, Markku Karjula ja Roosa Rusanen. Jäsen Nina Laihasen paikalla oli varajäsen Päivi Granlund ja jäsen Markku Karjulan paikalla varajäsen Salla Natunen.  

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi esityslistalla olleet asiat pohjaehdotusten mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia:

 

10 § Esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: ” Liikunta- ja kulttuurilautakunta esittää konserni- ja tilajaostolle historiallisen museon korjausvaihtoehdon nro 1 valitsemista, ja tarvittavan rahoituksen varaamista tulevaan talousarvioon ja –suunnitelmaan sekä investointien että käyttötalouden osalta.”  Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

14 §  Liikunta- ja kulttuurilautakunta valitsi edustajakseen puheenjohtaja Marju Markkasen Suomen Teatterit ry:n vuosikokoukseen 11.4.2019 Imatralle.

 

16 § Liikunta- ja kulttuurilautakunta valitsi edustajakseen jäsen Marko Varjosen Suomen museoliiton 96. vuosikokoukseen ja Valtakunnallisille museopäiville 15. - 17.5.2019 Tampereelle.

 

19 § Muissa asioissa käsiteltiin maauimalan kesän aukioloaikoja, sivistyslautakunnan ja liikunta- ja kulttuurilautakunnan yhteisen seminaarin järjestämistä (päivämääräehdotus 24.4.2019 klo 16.00). Lisäksi liikuntatoimenjohtaja antoi ensilumenlatukatsauksen.
- Linkki tiedotteeseen: Maauimala avataan 28.5. ja kausi jatkuu viikon aiempaa pidempään

 

********

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kokouksen 12.3.2019 esityslistalla oli seuraavat asiat:

10 §                  Historiallisen museon korjaustyöt ja toiminnalliset muutokset                         

11 §                  Sivistyksen palvelualueen seurantaraportti ja selvitys toiminnallisten
                         tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 31.12.2018                   

12 §                  Muutos sivistyksen palvelualueen toimintasääntöön 1.4.2019 lukien              

13 §                  Valtionosuuksien ja – avustusten anominen ja vastuut sivistyksen palvelualueella
                          vuonna 2019     

14 §                  Lahden kaupunginteatterin edustajien nimeäminen Suomen Teatterit ry:n                           vuosikokoukseen vuonna 2019                      

15 §                  Kaupunginmuseon kokoelmapoliittisen ohjelman vahvistaminen                        

16 §                  Edustajan valitseminen Suomen museoliiton 96. vuosikokoukseen ja
                          Valtakunnallisille museopäiville 15.–17.5.2019         

17 §                  Liikunta- ja kulttuurilautakunnan alaisten viranhaltijoiden
                          viranhaltijapäätökset             

18 §                  Liikunta- ja kulttuurilautakunnan saapuneet asiakirjat      

19 §                  Liikunta- ja kulttuurilautakunnan muut asiat                       

 

 

Esityslista KTwebissä

 

Lisätietoja

Lahden kaupunki, sivistyksen palvelualue

liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Marju Markkanen, puh. 040 587 5557