Siirry suoraan sisältöön

1.6.2016 10:40

Linja-autoasema on nyt myynnissä

Lahden kaupunki myy tarjouskilpailulla linja-autoasemana olleen rakennuksen ja vuokraa ostajalle sen tontin. Rakennus sijaitsee Jalkarannantien ja Lahdenkadun kulmauksessa. Rakennus on suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaana.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/AjankohtaistaSite/UutisetSite/PublishingImages/linja-autoasema.JPG

Kaupunki myy linja-autoaseman rakennuksen tarjouskilpailun voittajalle. Rakennuksen pohjahinta on 390 000 euroa. Tontti vuokrataan 15 000 euron vuosivuokralla.  Tarjouksentekijöiden tulee esittää suunnitelma rakennuksen tulevasta käytöstä ja sen tulee olla asemakaavamääräysten mukaista. Asunnoiksi tai teollisuustilaksi taloa ei voi muuttaa.

Suojeluvaatimukset otettava huomioon 

Ostajan tulee kunnostaa rakennus siten, että rakennuslupa perusteelliselle kunnostukselle on haettava vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta. Kunnostuksessa tulee ottaa huomioon suojeluvaatimukset. Pohjoispään laajennusosan, joka on rakennettu 1990-luvulla voi purkaa ja tarvittaessa korvata uudella vastaavankokoisella laajennuksella. Kunnostuksen tulee olla valmis ja käyttöönotettavissa kolmen vuoden kuluessa rakennusluvan saannista. Mikäli ostaja ei noudata tätä aikataulua, perii kaupunki sopimussakkoa sekä korotettua maanvuokraa.

Rakennus ja tontti ovat osa Ranta-Kartanoa

Ranta-Kartano on Kisapuiston ja Fellmaninpuiston välinen nykyisin pääosin pysäköintikäytössä oleva alue. Alueen rakentaminen alkaa katurakentamisella vuonna 2017.  Ympäröivien katujen valmistuttua nykyinen Jalkarannantie puretaan ja linja-autoaseman eteen rakennetaan aukio. Alueelle tulee asumista ja liiketiloja seitsemään umpikortteliin.  Pysäköinti siirtyy rakennettavaan pysäköintitaloon.

Tarjousten jättöaika päättyy 31.elokuuta ja päätökset myynnistä pyritään tekemään alkusyksystä.

Tarkemmat tiedot tarjousten jättöön:

lahtiuudistuu.fi

Lisätietoja

Rakennuksesta
isännöitsijä Harri Malinen, puh. 050 398 5348, harri.malinen@lahti.fi
kiinteistöpäällikkö Jouni Arola, puh. 050 559 4227, jouni.arola@lahti.fi

Maanvuokrasopimuksesta
maankäyttöinsinööri Petri Solonen, puh. 050 398 5396, petri.solonen@lahti.fi

Ranta-Kartanon alueesta
projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen, puh. 044 416 3503, pirkko-leena.jakonen@lahti.fi