Siirry suoraan sisältöön

28.10.2016 15:00

Maakuntauudistuksen tulee vahvistaa keskuskaupunkeja

Lahden kaupunki kiinnittää lausunnossaan huomiota erityisesti kunnan oikeuteen päättää veroprosentistaan, Päijät-Hämeen kuulumiseen eteläiseen yhteistoiminta-alueeseen sekä suurten kaupunkien vastuuseen työllisyys- ja elinvoimatehtävistä.

​Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia sekä maakuntalakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on oikeansuuntainen, ja sillä voidaan osin parantaa palvelujen laatua ja tuottavuutta. Lahden kaupunki katsoo, että suurimmat ongelmakohdat liittyvät tuottavuustavoitteiden saavuttamiseen, julkisen sektorin kilpailukyvyn parantamiseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauteen. Valinnanvapauden tulee kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, ja jatkovalmistelussa kunnille tulee turvata myös resurssit hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

 Esitysluonnoksen mukaisen maakunnan itsehallinto on rajoitettu, mm. tiukkojen tehtävärajausten, toimintamallien säätelyn ja rahoitusmekanismien kautta. Lahden kaupungin lausuntoesityksen mukaan tämä on perusteltua selkeästi rajatuissa tehtävissä. Niiden asioiden ja vastuiden, joissa kansalaisten paikallisella itsehallinnolla on suuri merkitys, on perusteltua olla itsehallinnoltaan vahvojen kuntien tehtävänä.

Kuntien tulee päättää itse veroprosentistaan

Ehdotuksen mukaan kunnat eivät saisi itse päättää vuonna 2019 tuloveroprosentin nostamisesta. Kuntien verotusoikeuden rajaaminen voi johtaa kuntien rahoituskustannusten merkittävään nousuun. Esitys on ongelmallinen kasvukuntien näkökulmasta, koska kuntien tulot laskevat suhteessa kunnan vastuulla oleviin velkoihin. Kunnan oikeus päättää veroprosentistaan kuuluu perustuslaissa turvatun kunnallisen itsehallinnon ytimeen. Lahden kaupunki vastustaa sitä, että maakuntauudistuksessa puututtaisiin kunnan oikeuteen päättää tuloveroprosentistaan.

Päijät-Häme eteläiseen yhteistoiminta-alueeseen

Maakuntalaissa mainittuja tehtäviä on tarkoituksenmukaista tehdä maakuntaa laajemmalla yhteistoiminta-alueella. Päijät-Hämeen maakunnan tulee kuulua kuntien esittämän tahdon mukaisesti eteläiseen, Helsinki-vetoiseen yhteistoiminta-alueeseen. Ratkaisua tukevat mm. sote-palveluiden järjestäminen, liikenneyhteydet, elinkeinopoliittiset ratkaisut sekä koulutus- ja tutkimusyhteistyö. Lahden kaupunki edellyttää, että ratkaisu yhteistoiminta-alueista tehdään mahdollisimman nopeasti.

Suurille kaupungeille vastuu työllisyys- ja elinvoimatehtävistä

Lahti, Jyväskylä ja Kuopio tiivistävät yhteistyötä ja haluavat suurille kaupungeille vastuuta työllisyys- ja elinvoimatehtävistä. Hallitusohjelman tavoite vahvasta elinvoimakunnasta on tärkeä ja se on huomioitava erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla tulevan maakuntauudistuksen yhteydessä. Kaupungit korostavat, että elinkeinopolitiikan ja työllisyyspolitiikan keinot on yhdistettävä. Työllisyyden hoidon ja elinkeinopolitiikan vastuuta on siirrettävä nykyistä vahvemmin maakuntien suurille keskuskaupungeille, joilla on ratkaiseva merkitys koko maan kilpailukyvylle ja koko maan tasapuoliselle kehitykselle.

Lahden kaupunginhallitus käsittelee 31.10.2016 sote- ja maakuntauudistusta koskevaa lausuntoa. Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen esityslistan liitteistä.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta p. 050 63 895