Siirry suoraan sisältöön

2.10.2018 10:00

Matalan kynnyksen asumis- ja talousneuvonnan kehittäminen alkaa Lahdessa

Lahti on mukana valtakunnallisessa vuokra-asukkaiden talousongelmia ehkäisevässä ASTA–hankkeessa. Hankkeen aikana Lahdessa kehitetään asumis- ja talousneuvontaa. Tavoitteena on löytää toimiva malli siihen, miten asukkaita voidaan auttaa varhaisessa vaiheessa talouteen ja asumiseen liittyvissä asioissa.
kerrostalo

​Vuokranmaksuongelmat ovat keskeisin häätöön johtava syy. Taustalta voi löytyä monia muita elämänongelmia. Varhaisella neuvonnalla, tuella ja ohjauksella oikeisiin palveluihin voidaan ehkäistä yksilöiden ongelmien kasautumista. Samalla vähennetään asumisen ongelmista johtuvia julkistaloudelle ja vuokranantajille aiheutuvia kustannuksia.

Asumis- ja talousneuvontaa myös sähköpostitse

Lahden osahankkeessa kehitetään kokeilemalla asumis- ja talousneuvonnan palvelua. Tavoitteena on kehittää hankkeen aikana matalan kynnyksen toimintamalli asumisen ongelmien, velkaantumisen ja häätöjen ennaltaehkäisemiseksi. Samalla vahvistetaan asiakastyötä tekevien asumiseen ja talouteen liittyvää osaamista. Kehittämistyöllä rakennetaan palvelupolkuja, yhteistyötä ja yhdessä tekemisen kulttuuria.
Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat mm. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Lahden Talot Oy, Talous- ja velkaneuvonta, Lahden seudun nuorisoasunnot ry ja Harjulan setlementti ry.
Hanke on aloittanut yhteiskehittämisen Lahden Talot Oy:n kanssa. Lahden Talojen vuokravelkaisille asukkaille tarjotaan asumis- ja talousneuvontaa 1.10.2018 alkaen. Ohjaus- ja neuvontapalvelussa selvitetään vuokravelkoja yhdessä asukkaan kanssa.
Asumis- ja talousneuvonnan pilotoinnin avulla etsitään toimivaa työmallia, arvioidaan työn vaikutuksia asukkaiden taloudenhallintaan ja vuokravelka- sekä häätötilanteisiin. Kehittämistyön tavoitteena on vakiinnuttaa palvelu pysyväksi osaksi asukastyötä.
Hanke tarjoaa kaikille lahtelaisille asumis- ja talousneuvontaa sähköpostitse osoitteessa asumisneuvo@lahti.fi. Kysymyksiin vastaa sosiaalialan asiantuntija.

Tavoitteena asunnottomuuden ehkäisy

Valtakunnallinen ASTA-hanke käynnistyi keväällä 2018 ja päättyy 2020. ASTA-hankkeen tavoitteena on yksityisissä ja ARAn vuokra-asunnoissa asuvien talouden hallinnan ongelmista kärsivien asukkaiden vuokravelkojen sekä häätöjen vähentäminen, luotto- ja vakuutuskelpoisuuden palauttaminen, kotitalouksien kannustaminen muuttamaan pysyvämmin talouden- ja elämänhallintaa. Tavoitteena on turvata asumista ja ennaltaehkäistä asunnottomuutta.

Kolmivuotisessa yhteistyö- ja kokeiluhankkeessa ovat mukana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Kuluttaja- ja kilpailuvirasto, Takuusäätiö sekä kaupunkeja, vuokranantajia ja vuokralaisia. Takuusäätiö vetää hankkeen koordinointihanketta, jossa kehitetään yhteistyössä osahankkeiden kanssa asumistoimijoille työkaluja vuokra-asukkaiden talous- ja velkavaikeuksien ehkäisyyn ja korjaamiseen. Hanke on osa Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa ja Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (AUNE).

ASTA-hanke kytkeytyy Lahden asunnottomuuden ennaltaehkäisyn suunnitelmaan, joka on työstetty Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (AKU) –hankkeessa. ASTA-hanke vastaa suunnitelman tavoitteeseen kehittää matalan kynnyksen palvelua. Hankkeessa jatketaan AKU-hankkeessa aloitettua monialaista verkostotyötä ja hyödynnetään siinä tehtyä kehittämistyötä. ASTA-hanke on myös valtion AUNE-ohjelman mukaista kehittämistyötä Lahdessa.

Lisätietoja:
Heli Nuutinen
ASTA–hanketyöntekijä
p. 044 482 6287
heli.nuutinen@lahti.fi

Ari Juhanila
Asuntoasiainpäällikkö  
ari.juhanila@lahti.fi
050 559 4061         

Sanna Keskikylä
AKU-hankekoordinaattori
sanna.keskikyla@lahti.fi
044 416 4666