Siirry suoraan sisältöön

22.2.2019 10:40

Messiläntien kiertoliittymän ja Koneharjun alueen katujen rakentaminen alkaa

Liikkuminen Pirttiharjun ja Salpakankaan välillä sujuvoituu, kun Reunakatu yhdistetään kiertoliittymällä Tarmontiehen. Koneharjun uudelle kerros- ja rivitaloalueelle rakennetaan katuja. Töista aiheutuu haittaa liikenteelle.
Kartta Messiläntien ja Reunakadun kiertoliittymästä ja Koneharjun alueesta

Rakentaminen alkaa helmi-maaliskuun vaihteessa ja jatkuu syyskuun loppuun. Työ alkaa Reunakadun uuden linjauksen rakentamisella. Kadun varteen tulee myös kevyen liikenteen väylä. Työt aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä  ja rajoittavat alueen käyttöä.

Reunakatu ja Tarmontie muodostavat merkittävän rinnakkaisyhteyden keskussairaalan ja Salpakankaan palveluiden välillä. Yhteyden kautta kulkevat myös LSL:n läntiset bussireitit. Muutoksilla saadaan reitistä toimivampi autoilijoille, busseille, pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Reunakadun varrelle Pirttiharjun kaupunginosaan on asemakaavoitettu uusi Koneharjun kerros- ja rivitaloalue. Koneharjunkatu  saneerataan ja alueelle rakennetaan uusi Akselikatu.

Työn sisältö

Rakentaminen sisältää Messiläntien kiertoliittymän, Reunakadun, Koneharjunkadun ja Akselikadun sekä näihin liittyvät kevyen liikenteen väylät.

Lisäksi rakennetaan tarvittavat kuivatuksen, valaistuksen, kaukolämmön ja sähköverkon järjestelmät sekä kaapeli- ja johtolinjat. Valaistus uusitaan koko alueella.

Reunakatu ja sen viereen rakennettava kevyen liikenteen väylä sekä Messiläntien kiertoliittymä rakennetaan täysin valmiiksi. Koneharjunkatu ja Akselikatu rakennetaan osittain päällystettynä. Loput pintarakenteet (kiveykset, asfalttipäällyste, vihertyöt) tehdään sen jälkeen, kun talot tonteille on rakennettu.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamaa häiriötä! Pyrimme työssämme minimoimaan häiriötä aiheuttavat tekijät.

Lisätietoja                                                

Projekti-insinööri Erkki Härkönen, Lahden kaupunki
p. 044 716 1911, erkki.harkonen@lahti.fi

Työmaapäällikkö Aku Korhonen, Erkkiheikkilä Oy
p. 050 546 0541, aku.korhonen@erkkiheikkila.com