Siirry suoraan sisältöön

7.6.2016 17:05

Mukkulan koulu väistötiloihin syyslukukauden 2017 alkuun mennessä

Käyttöä turvaavien toimenpiteiden vaikutusta tullaan seuraamaan koulun sisäilmaryhmän ja ympäristöterveyden toimesta. Asiasta päätti Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta tiistain 7.6. kokouksessaan.

Tulevan kesän remonteilla pyritään turvaamaan Mukkulan koulun toiminnan jatkuminen nykytiloissaan vielä lukuvuosi 2016 – 2017. Ison väistötilatarpeen ja valmisteilla olevien muiden vastaavien tilajärjestelyjen takia Mukkulan koulun väistötilat on mahdollista saada asianmukaisesti valmiiksi ja käyttöönotettaviksi viimeistään syyslukukauden 2017 alkuun mennessä.

Lahden Tilakeskus on Lahden kaupungin ympäristöterveyden pyynnöstä selvittänyt, mihin toimenpiteisiin ja millä aikataululla se kiinteistönomistajana ryhtyy järjestääkseen Mukkulan koululle turvalliset ja terveelliset tilat. Käyttöä turvaavien toimenpiteiden vaikutusta tullaan seuraamaan koulun sisäilmaryhmän ja ympäristöterveyden toimesta. Asiasta päätti Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta kokouksessaan 7.6.

Käyttöä turvaavia toimenpiteitä

Tilakeskuksen mukaan tulevan kesän aikana Mukkulan koulun kaikkiin opetus- ja työtiloihin asennetaan ulkoseiniin korvausilmaventtiilit. Näillä tasataan mahdolliset paine-erojen vaihtelut ja varmistetaan se, ettei korvausilmaa tule rakenteiden läpi missään tilanteessa. Lisäksi koulun alla kulkevien putkikanaalien alipaineistusta tehostetaan. Toimenpiteiden vaikutukset varmistetaan mittauksin ennen ensi syyslukukauden alkua.

Opetusjärjestelyjä

Koulun toimintoja on jo järjestelty niin, että keskitetyn erityisen tuen eli kehitysvammaisten oppilaiden neljä ryhmää siirtyy väliaikaisesti entiselle Joutjärven koululle, Kokkokallionkatu 2. Siirtyminen ajoittuu syyslukukauden 2016 alkuun. Hallinnollisesti ryhmät pysyvät Mukkulan koulun alaisuudessa. Siirtyvien ryhmien mukana siirtyy myös niiden aamu- ja iltapäivätoiminta samaan paikkaan.

Mukkulan koulukiinteistöön jäävien keskitetyn erityisen tuen luokkien aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Mukkulassa. Mukkulan alueellinen erityisen tuen luokka 1-2 jatkaa väistötiloissaan Harjun koulussa kuluvan kevätlukukauden loppuun. Tilanpuutteen takia Harjun koulun käyttö ei ole mahdollista enää syyslukukauden alkaessa, joten luokka palaa takaisin Mukkulaan. Kivimaan koulun valmistuviin väistötiloihin saadaan tilat todennäköisesti molemmille (1-2 ja 3-4) alueellisille erityisen tuen luokille.

Alkujaan Lahden kaupungin ympäristöterveys on helmikuussa antanut lausunnon, minkä mukaan koulun toiminta tulee siirtää väistötiloihin mahdollisten terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Lausunto perustui Sisäilmakeskuksen helmikuussa 2016 julkaisemaan Mukkulan peruskoulun tutkimusraporttiin.

Esityslista rakennus- ja ympäristölupalautakunta 7.6.2016

 

Lisätietoja

Lahden tekninen ja ympäristötoimiala
kaupungineläinlääkäri Tiina Juselius, puh. 050 559 4047

Koulun ja päiväkodin toimintaan liittyen
Mukkulan koulun rehtori Marianne Heikkilä, puh. 050 383 6511
Mukkulan päiväkodin johtaja Sirpa Saimovaara, puh. 050 398 7634

Koulurakennukseen liittyen Lahden Tilakeskus
kiinteistöpäällikkö Jouni Arola, puh. 050 559 4227
 - - - - - -   

INFO

Mukkulan koulussa oppilaita on yhteensä 800, alakoululaisia 533 ja yläkoululaisia 269. Opetushenkilöstöä on 85. Yleisopetuksen luokkia 1 – 9 on yhteensä 33 sekä yksi maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmä. Erityisen tuen luokkia on 11. Mukkulan koulussa on saksavirikkeiset 1.- 2. -luokat sekä liikuntapainotteiset ryhmät ala- ja yläkoulussa.

Alakoulun tiloissa toimivassa Mukkulan päiväkodissa lapsia on 51 ja henkilöstöä kymmenkunta. Neljän esiopetusryhmän ja ekaluokkalaisten yhteisenä teemana on matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden oppiminen ja opetus joustavin opetusjärjestelyin.  

Mukkulan koulukiinteistössä toimivat lisäksi Mukkulan kirjasto, hammashoitola, terveydenhoitaja sekä Lahden Aterian valmistuskeittiö. Kiinteistössä toimivien tilannetta seurataan koko ajan eri asiantuntijoiden tiiviissä yhteistyössä.