Siirry suoraan sisältöön

8.3.2016 0:00

Mukkulan koulurakennukselle etsitään väistötiloja

Koulu osoittautui huonokuntoiseksi kuntotutkimuksessa. Rakennuksen käyttöä jatketaan toistaiseksi, mutta samalla kiirehditään väistötilojen järjestämistä.

Mukkulan koulurakennuksen kuntotutkimustulokset ovat valmistuneet. Lahden Tilakeskuksen kiinteistöpäällikkö Jouni Arolan mukaan suurimpia ongelmia ovat ulkoseinien Siporex-lankkujen ja sokkelin välissä olevat vaurioituneet villaeristeet sekä peruskorjauksessa puutteellisesti korjattujen yläpohjien ilmavuodot.

- Ongelmia on myös alapohjissa sekä ovi- ja ikkunarakenteissa.

Koulurakennuksen käyttöä jatketaan toistaiseksi, mutta samalla kiirehditään väistötilojen järjestämistä mahdollisimman pian, mahdollisuuksien mukaan kuluvan vuoden aikana. Väistötilojen sijoitussuunnittelu on jo käynnistetty. Myös kaupungin terveysvalvonta edellyttää viipymättä selvitystä mahdollisista korjaustoimenpiteistä ja tarpeellisista väistötilaratkaisuista.

- Parhaillaan selvitetään tilojen käyttötarpeista lähteviä eri vaihtoehtoja ja muun muassa koulun koko toiminnan siirtämistä korvaaviin väistötiloihin. Sen rinnalla selvitetään, missä laajuudessa koulurakennuksen käyttö on mahdollista ja minkälaisia terveellistä toimintaympäristöä turvaavia korjaustoimenpiteitä tämä edellyttää, kuvaa toimitilajohtaja Mauri Koistinen

- Vasta huolellisen selvitystyön kautta on mahdollista muodostaa lopullinen kanta koulurakennuksen tilojen käytettävyydestä lyhyellä tai pidemmällä tähtäimellä tai tilojen korvaamisesta uudella toteutusratkaisulla. Koistisen mukaan koulukiinteistön toimintaa tullaan joka tapauksessa siirtämään korvaaviin tiloihin. - Siirron laajuus ratkaistaan selvitysten tarkentuessa.

Opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilposen mukaan tässä tilanteessa on aiheellista tarkastella uudelleen myös pohjoisen alueen palveluverkkosuunnitelman kokonaisuutta.  

Kuntotutkimuksen tuloksia ja taustaa

Tutkimustulosten perusteella huokoisen seinärakenteen sekä sokkelirakenteen mikrobivaurioituneista osista ja maaperästä pääsee virtaamaan ilmaa sisätiloihin ulkoseinän, pilarien ja alapohjan välisistä liitoksista. Alapohjarakenteissa on tiiveysongelmia ja osin havaittavissa kosteutta. Alakoulun alapohjarakenteet on osin peruskorjattu ja uusittu, yläkoulun osalta ne ovat pääosin alkuperäiset.

Vuonna 2003 toteutettu yläpohjarakenteen korjaustyö alakoulun puolella ei tutkimuksen mukaan vastaa nykyisiä vaatimuksia. Muun muassa liikuntasaliin virtaa ilmaa ruokalan yläpohjan tuuletustilasta. Yläkoulun puolella alkuperäinen vanha vesikattorakenne on jätetty uuden vesikaton alapuolelle.

Ilmanvaihto toimii osassa kiinteistöä oikein, mutta osassa on vakavia puutteita. Seurauksena on ilmanvaihdon tasapainon häiriintyminen, jota rakenteiden tiiveysongelmien takia on mahdotonta säätötoimenpiteillä korjata.

Rakennuksen kuntoa tutkittiin henkilökunnan ja oppilaiden oireilun vuoksi. Oireilut ovat jatkuneet vuosina 2011 – 2015 toteutetuista sisäilmakorjauksista sekä aiemmista 2000-luvun alkupuolen peruskorjaustoimenpiteistä huolimatta. Nyt tehdyllä laajalla kuntotutkimuksella haluttiin kokonaisuutena selvittää koulurakennuksen kunto ja sisäilman laatu. Kuntotutkimuksen toteutti Suomen Sisäilmakeskus Oy.

Mukkulan nykyinen yläkoulu on rakennettu 1967 ja alakoulu 1970. Koulurakennuksia yhdistävä H-siipi rakennettiin 2008.

Koulukiinteistön toimintojen turvaaminen

Luokissa on ilmanpuhdistimia ja tarpeen mukaan niitä saadaan lisää. Kevään edetessä ikkunatuuletusta lisätään ja oppilaita ohjataan ulos välituntien ajaksi. Myös yksittäisiä oppitunteja voidaan pitää ulkona, kertoo rehtori Marianne Heikkilä.

- Yhdelle oppilasryhmälle selvitetään välitöntä väistötilaa. Tarvittaessa kevätlukukauden aikana etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja myös yksittäistäistapauksissa, jos joku lapsi oireilee niin vahvasti.

- Tavoitteena on kuitenkin parhaalla mahdollisella tavalla tukea lapsen turvallista ja yhtenäistä koulupolkua, kertoo opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen.

Mukkulan koulukiinteistössä toimivat lisäksi Mukkulan päiväkoti, kirjasto, hammashoitola, terveydenhoitaja sekä Lahden Aterian valmistuskeittiö. Kiinteistössä toimivien tilannetta seurataan koko ajan eri asiantuntijoiden tiiviissä yhteistyössä. Koulussa toimii oma sisäilmatyöryhmä. Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan osallistuu kouluterveydenhuolto ja työterveyshuolto.

Syksystä 2016 kehitysvammaisten iltapäivätoiminta on siirtymässä sosiaali- ja terveystoimialalta nykyisistä Salinmäen palvelukodin tiloista osaksi sivistystoimialan perusopetuspalveluja ja pääosin Mukkulan koulun tiloihin. Kilposen mukaan myös tämä ennakoidaan ja toiminnalle turvataan asianmukainen ja turvallinen toimintaympäristö.

Mukkulan koulukiinteistön tutkimustuloksista on kerrottu henkilökunnalle sekä huoltajille tänään tiistaina 8.3. Perjantaina 11.3. järjestetään 6. - 9. -luokkalaisille oma tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Perusopetuspalvelut, koulun rehtori, päiväkodinjohtaja ja Lahden Tilakeskus yhteistyössä huolehtivat, että henkilöstö, huoltajat ja oppilaat saavat ajantasaista tietoa asioiden etenemisestä.

 

Lisätiedustelut

Lahden Tilakeskus
kiinteistöpäällikkö Jouni Arola, puh. 050 559 4227
 toimitilajohtaja Mauri Koistinen, puh. 050 65 862  

Koulun ja päiväkodin toimintaan liittyen
Mukkulan koulun rehtori Marianne Heikkilä, puh. 050 383 6511
 Mukkulan päiväkodin johtaja Sirpa Saimovaara, puh. 050 398 7634   

Palveluverkkokokonaisuuteen liittyen
opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen, puh. 044 716 1328

Ympäristöterveys
 kaupungineläinlääkäri Tiina Juselius, puh. 050 559 4047