Siirry suoraan sisältöön

3.10.2016 12:40

Mukkulan tilapäiskoulu käyttöön syksyllä 2017

Mukkulan tilapäiskoulun hankintavalmistelu etenee. Tilapäiskouluun siirtyminen on myöhentymässä alun perin arvioidusta pari kuukautta.

Mukkulan tilapäiskoulun hankintavalmistelu etenee. Tilapäiskouluun siirtyminen on kuitenkin myöhentymässä alun perin arvioidusta syyslukukauden alusta pari kuukautta.

Tilapäiskoulun valmistumisajankohdaksi arvioidaan syyskuun loppu 2017. Käyttöönotto ajoittuisi kalustamisen jälkeen syyslomaviikolle 2017. Osa nykyisistä yläkoulun tiloista jää kunnostettuna käyttöön tulevan tilapäiskoulun yhteyteen.

Valmistumisajankohtaa on jouduttu arvioimaan uudelleen, jotta suunnittelulle ja toteutukselle jää riittävästi aikaa. Lahden Tilakeskus on lähettänyt tilapäiskoulun hankintakilpailutuksen Hilmassa julkaistavaksi.

Viime kesän remonteilla on pyritty turvaamaan Mukkulan koulun toiminnan jatkuminen nykytiloissaan tilapäiskoulun valmistumiseen asti. Lisäksi alkusyksyn aikana on korjattu yläkoulun kuvataiteen luokkatila, joka nyt on otettu käyttöön. Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunnan kesäkuisen päätöksen mukaan käyttöä turvaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan koulun sisäilmaryhmän ja ympäristöterveyden toimesta.

Koulun keskitetyn erityisen tuen eli kehitysvammaisten oppilaiden neljä ryhmää ja näiden ryhmien aamu- ja iltapäivätoiminta ovat syyslukukauden alusta toimineet entisen Joutjärven koulun tiloissa. Nämä luokat jatkavat Joutjärvellä, kunnes tilapäiskouluun muutto on ajankohtainen. Mukkulan alueelliset erityisen tuen luokat 1-2 ja 3-4 siirtyvät Kivimaan koulun väistötiloihin nyt syysloman jälkeen.  

Alkujaan Lahden kaupungin ympäristöterveys on helmikuussa antanut lausunnon, minkä mukaan koulun toiminta tulee siirtää väistötiloihin mahdollisten terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Lausunto perustui Sisäilmakeskuksen helmikuussa 2016 julkaisemaan Mukkulan peruskoulun tutkimusraporttiin.

 

Lisätiedustelut
Koulurakennukseen liittyen Lahden Tilakeskus
kiinteistöpäällikkö Jouni Arola, puh. 050 559 4227
toimitilajohtaja Mauri Koistinen, puh. 050 65 862  

Koulun ja päiväkodin toimintaan liittyen
Mukkulan koulun vs. rehtori Esko Keränen, puh. 050 559 7833
päiväkodin johtaja Sirpa Saimovaara, puh. 050 398 7634   

 _____________

INFO
Mukkulan koulussa oppilaita on yhteensä 830, alakoululaisia 550 ja yläkoululaisia 280. Opetushenkilöstöä on 85. Yleisopetuksen luokkia 1 – 9 on yhteensä 33 sekä yksi maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmä. Erityisen tuen luokkia on 11. Mukkulan koulussa on saksavirikkeiset 1.- 2. -luokat sekä liikuntapainotteiset ryhmät ala- ja yläkoulussa.

Alakoulun tiloissa toimii nyt Timonkadun päiväkodin Mukkulan toimipisteen esiopetus (ent. Mukkulan päiväkoti). Lapsia on 52 ja henkilöstöä kymmenkunta. Esi- ja perusopetuksen yhteistyönä kehitetään matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden oppimista sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä kehitetään joustavin opetusjärjestelyin. 

Mukkulan koulukiinteistössä toimivat lisäksi Mukkulan kirjasto, hammashoitola, terveydenhoitaja sekä Lahden Aterian valmistuskeittiö. – Kaikkien kiinteistössä toimivien tilannetta seurataan koko ajan eri asiantuntijoiden tiiviissä yhteistyössä