Siirry suoraan sisältöön

24.10.2019 14:30

Muutoksia asukaspysäköintitunnuksiin

Keskustassa asuvien oikeutta hankkia asukaspysäköintitunnus on muutettu. Jatkossa oikeus koskee vain  vanhojen asemakaavojen mukaan rakennettuja asuintaloja, ei kokonaisia kortteleita. Nykyiset tunnukset ovat voimassa niihin merkityn ajan, mutta niitä voi uusia vain rajoitetusti.
auto Kirkkokadulla


Kiinteistöjen tulee normaalisti järjestää itse omien asukkaiden ja käyttäjien tarvitsemat autopaikat. Katujen varsien paikat on tarkoitettu tilapäiseen pysäköintiin, ei autojen säilyttämiseen. Poikkeuksena ovat keskustan vanhojen asemakaavojen alueet, koska talojen rakennusaikaan, vuosikymmenet sitten ei nykyiseen autojen määrään ole voitu varautua. Näiden kiinteistöjen asukkailla on mahdollisuus lunastaa asukaspysäköintitunnus, joka oikeuttaa pysäköimään merkityille kadunvarsipaikoille aikarajoituksetta.

Aiemmin oikeus on määritelty korttelikohtaisesti ja nyt rajauksesta on poistettu sellaiset kiinteistöt, joilla asemakaavassa määrätty autopaikkamäärä vastaa nykyisiä määräyksiä ja autojen määriä. 

Päätöksen muutoksesta on tehnyt tekninen ja ympäristölautakunta aiempien linjausten mukaisesti.  Asiasta on lähetetty kirje poistettavien taloyhtiöiden isännöitsijöille syyskuun lopussa. Uudet rajaukset on esitetty liitekartalla, johon voi vielä tulla muutoksia.

Taloyhtiöiden omat paikat käyttöön

Asukaspysäköintitunnuksen hankintamahdollisuuden poistaminen on myös taloyhtiöiden etu, jotta ne saavat korkean käyttöasteen oman kiinteistön autopaikoille. Nykytilanteessa asukas voi käyttää kadunvarsipaikkaa myös siitä syystä, että se on edullisempi kuin oman talon hallipaikka. Tällöin taloyhtiöille kertyy jatkuvasti kuluja tyhjistä autopaikoista.

Siirtymäaikana myydään vain puolen vuoden lupia

Tunnusten myynti rajauksesta poistettavien kiinteistöjen asukkaille päättyy maaliskuun 2020 lopussa. Siihen saakka asukkaat voivat hankkia puoli vuotta voimassaolevan luvan.

Malskin alueelle lupien myynti on päättynyt

Malskin alueen uusien taloyhtiöiden osalta oikeus asukaspysäköintitunnukseen päättyi aiempien päätösten mukaisesti nyt, kun alue on valmistunut. Lupien myynti päättyi vuoden 2019 lopussa.

[Päivitys 5.3.2020: uutistekstin aikamääräitä korjattu vastaamaan tätä ajankohtaa. Asiasisältöön ei ole tehty muutoksia]