Siirry suoraan sisältöön

30.11.2018 8:00

Muutosesityksiä Salppurin liikunnan ja luman painotetun opetuksen oppilasvalintoihin

Luma-painotteiseen opetukseen esitetään lisää oppilaspaikkoja. 7. luokan liikuntapainotteisesta oman kehittymisen mukaan mahdollisuus edetä 8. - 9. urheiluluokalle.

Salpausselän peruskoulun aloitteesta ja suunnitelmista toimintansa kehittämiseksi Sivistyslautakunnalle esitetään kahta painotetun opetuksen järjestämiseen liittyvää muutosta.  

Muutos liikuntapainotteisen opetuksen ja urheiluluokkakokeilun oppilaaksiottoon

Sivistyslautakunnalle esitetään, että Salpausselän peruskoulun liikuntapainotteisen opetuksen ja urheiluluokkakokeilun oppilaaksiottoa muutetaan 1.1.2019 alkaen. Muutettavaksi esitetään myös urheiluluokan muodostamisen perustetta.

Esityksen mukaan lukuvuonna 2019 - 2020 Salpausselän peruskoulun 7 – 9 luokan liikuntapainotteiseen opetukseen hakevat oppilaat valittaisiin Olympiakomitean testin perusteella. Kaikki valituksi tulevat oppilaat osallistuisivat liikuntapainotteiseen opetukseen 7. luokalla. Heille tarjottaisiin Olympiakomitean tuottamaa urheilijaksi kasvamisen opetussisältöä esimerkiksi kotitaloudessa ja terveystiedossa. Urheiluluokalle 8. – 9. eteneminen mahdollistetaan oppilaan oman kehittymisensä myötä.

-  Tähän mennessä oppilaat on valittu soveltuvuuskokeiden perusteella 7 – 9 luokalle joko liikuntapainotteiseen opetusryhmään tai urheiluluokalle, kertoo Salpausselän peruskoulun rehtori Markku Karjalainen.

- Liikuntapainotteiseen opetukseen valittavien määrä pysyisi nykyisellään eli 72 oppilasta.

Urheilijapolkua suunnitteleville urheilijaksi kasvamisen oppisisältöjä

Tavoitteellisesti urheilijapolkua suunnitteleville tarjotaan 8. luokalta alkaen liikuntaa ja urheilijaksi kasvamisen oppisisältöjä valinnaisaineina omissa ryhmissä. Valinnaisaineryhmiä muodostettaessa huomioidaan oppilaan harrastama laji ja tehdään yhteistyötä urheiluseurojen kanssa. Heiltä pyydetään arvio nuoren senhetkisestä sitoutumista urheiluharrastukseen.

Ennen valinnaisaineryhmien muodostamista halukkaat oppilaat haastatellaan ja kartoitetaan heidän tavoitteitaan urheilijan polulle. Ryhmiä muodostettaessa huomioidaan urheilulajien määrä ja lajiseurojen yhteistyö opetuksessa. Yhteistyölajien määrä tulisi olemaan korkeintaan nykyisellä tasolla.

- Uusi toimintatapa antaa nuorelle aikaa opetella yläkoulussa opiskelua ennen tavoitteellisemman urheilijapolun valintaa sekä opettajille lisäaikaa tutustua nuoreen. Samoin valinnoissa voidaan paremmin huomioida nuoren kasvun ja kehittymisen vaiheita, toteaa Karjalainen.

Lukuvuoden 2019 - 2020 aikana arvioidaan kokeilun onnistumista ja pyritään löytämään esitys lopulliseksi toimintatavaksi urheilevan nuoren kokonaisvaltaiseen tukemiseen.

Sivistyslautakunta on päättänyt Olympiakomitean urheiluluokkatoimintakokeiluun osallistumisesta 2017 – 2020 joulukuussa 2016.

Salpausselän LUMA-painotteiseen opetukseen esitetään lisää oppilaspaikkoja

Sivistyslautakunnalle esitetään myös, että Salpausselän peruskoulun LUMA luonnontiede ja matematiikka -painotteisen opetuksen oppilaspaikkamäärä 7 – 9 luokalla lisätään nykyisestä 24 oppilaasta 32 oppilaaseen. 

Karjalaisen mukaan näin halutaan varmistaa, että muillakin kuin Länsiharjun peruskoulun 3.-6. luokan LUMA-painotteisen opetuksen koulupolun jatkumona tulevilla olisi mahdollisuus soveltuvuuskokeen kautta tulla valituksi luma-painotteiseen opetukseen.

- Nykyisellä oppilaspaikkamäärällä tämä ei toteudu. Oppilasmäärän lisäys ei lisää luokkien määrää eikä sillä ole olennaisia kustannusvaikutuksia, vaan oppilaat jaetaan kahdelle luokalle. Tämä vaikuttaa jo ensi keväänä LUMA-painotettuun opetukseen valittavien määrään.

Soveltuvuuskokeet järjestetään jatkossakin yhdessä Lahden yhteiskoulun kanssa. 

Liikunnan painotetun ja urheiluluokan oppilasvalintaperusteiden muutosesitystä sekä luman oppilaspaikkojen lisäysesitystä käsitellään sivistyslautakunnassa 4.12.2018. 

Painotettuun hakeminen tammikuussa

Tulevat seiskaluokkalaiset voivat halutessaan hakea Kärpäsen kuvataiteen, Launeen käsityön tai luovan työskentelyn, Mukkulan tai Salpausselän liikunnan, Salpausselän luonnontieteen ja matematiikan, Tiirismaan musiikin tai Ahtialan viestintätaidon painotettuun opetukseen. Hakuaika on 11.–21.1.2019.

Samaan aikaan ajankohtaista on myös tulevien kolmasluokkalaisten A1-kielivalinta sekä hakeminen painotettuun opetukseen 3. – 6. luokalle.

Lisätietoa hakemisesta ja infoajoista löytyy kaupungin verkkosivuilta. 

Perusopetus

Lisätiedot

Salpausselän peruskoulun rehtori Markku Karjalainen, puh. 050 559 7976
vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, puh. 044 716 1328
suunnittelu- ja kehittämispäällikkö Juha Patrakka, puh. 044 416 3833