Siirry suoraan sisältöön

19.2.2019 11:05

Myllylammen pato muutetaan tekokoskeksi Okeroisissa

Lahden Okeroisissa virtaavan Erviänojan Myllylampi kunnostetaan tänä keväänä. Kunnostuksessa lampeen kertynyt hienoaines kaivetaan pois ja Myllylammen vedenpintaa säätelevä puinen pato korvataan luonnonmukaista koskea muistuttavalla pohjapadolla.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/AjankohtaistaSite/UutisetSite/PublishingImages/Okeroisten%20myllylampi.jpg

Puinen pato estää nykyisin kalojen liikkumisen vesistössä ja sen tilalle rakennetaan luonnonkivillä verhoiltu pohjapato, johon tehdään n. 15 m pitkä tekokoski. Pohjapato mahdollistaa kalojen liikkumisen alapuoleisilta virtapaikoilta ylös purojen latvoille asti, mikä on edellytys taimenkannan kotiuttamiselle vesistössä. Okeroisten myllyn kahvion parkkipaikan vieressä virtaava koskijakso on jo kunnostettu vuonna 2015 Porvoonjoen jokitalkkarihankkeessa. Myllylammen padon muuttaminen luonnonmukaiseksi pohjapadoksi luo uudenlaisen maisemallisen elementin kohteeseen.

 

Myllylampi on täyttynyt virran tuomasta hienoaineksesta ja on kasvamassa umpeen. Myllylampi toimii eräänlaisena laskeutusaltaana Porvoonjokeen tuleville valumavesille. Nykyisellään täyttynyt allas ei enää pidätä hienoaineista, vaan kuormitus leviää alavirtaan ja kuormittaa Porvoonjokea. Hienoaineksesta täyttyneen Myllylammen kunnostus toimii samalla valuma-aluekunnostuksena Porvoonjoelle. Lampi kunnostetaan poistamalla sinne kertynyt hienoaines. Vesi lasketaan lammesta pois töiden ajaksi. Töistä voi olla ajoittain vähäistä haittaa Kunnantien liikenteelle.

 

Vesirakennustöiden toteuttamisesta vastaa urakoitsija Rantala Timber ja rakennuttajana toimii Lahden kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue. Kunnostussuunnitelman on laatinut Sipti Infra Oy. Työ toteutetaan maaliskuun aikana.

 

Hankkeen rahoittajina ovat Lahden kaupunki, Hämeen ELY-keskus, WWF Suomi ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalvelut.


Lisätietoja:

Viherrakennuttaja Markku Silvenius p. 050-559 4191

Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi p. 050-539 1696