Siirry suoraan sisältöön

8.1.2018 9:00

Nastolan järvien vedenkorkeuksia koskevaa selvitystä esitellään asukkaille

Nastolan alueella sijaitsevien järvien pinnankorkeuksien muuttamista koskeva selvitys on valmistunut. Tuloksista järjestetään kaikille avoin tiedotustilaisuus.
Kumiankosken pato estää kalojen liikkumisen vesistössä. (Kuva: Petra Korkiakoski)

Nastolan alueella sijaitsevien järvien pinnankorkeuksien muuttamista koskevan selvityksen tuloksia esitellään asukkaille tiistaina 16.1.2018 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Avoin tilaisuus järjstetään Liikuntakeskus Pajulahden auditoriossa, Pajulahdentie 167. Vesialueiden ja rantakiinteistöjen omistajat sekä muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan selvityksen tuloksista ja keskustelemaan mahdollisista jatko-toimenpiteistä. Valmistunut selvitys koskee Sala- ja Ruuhijärven sekä Iso-, Pikku- ja Villähteen Kukkasen järviä.

Ranta-asukkaat ovat kokeneet Sala- ja Ruuhijärvellä ongelmaksi sen, että järvien vedenpinta alenee kesällä voimakkaasti. Selvityksen perusteella vedenpinnan alenemista järvissä kesäaikaan olisi mahdollista hidastaa Immilänjoen yläosaan rakennettavalla pohjakynnyksellä. Tällöin alin vedenkorkeus olisi 20 cm nykyistä korkeammalla, mutta keskimääräinen vedenkorkeus pysyisi ennallaan. Tätä suurempi muutos edellyttäisi järvien vedenkorkeuden nostohanketta tai mittavaa tulvatasannekaivuuta Immilänjoessa.

Padon korvaamisesta hyötyjä kalastolle ja maisemalle

Iso-, Pikku- ja Villähteen Kukkasen vedenpinnankorkeutta säännöstellään tällä hetkellä Kumian säännöstelypadolla. Selvityksen perusteella säännöstelypato olisi mahdollista korvata pohjakynnyksellä, joka pitäisi järvien vedenkorkeuden nykyisellä tasolla itsestään kynnyksen muotoon perustuen.

Padon korvaaminen pohjakynnyksellä poistaisi kalojen nousuesteen, parantaisi maisemaa ja kalaston elinympäristöä koskipinta-alan kasvaessa. Mahdolliset toimenpiteet vaatisivat ennen toteutumistaan tarkat suunnitelmat sekä vesilain mukaisen luvan, joissa huomioidaan muun muassa vaikutukset kohteen kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

Selvityksen on tehnyt Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho Lahden kaupungin ympäristöpalvelujen ja Hämeen ELY-keskuksen tilauksesta.

Esiselvitys vedenkorkeuden muuttamismahdollisuuksista

Lisätiedot

vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin
p. 050 525 9579

vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi
p. 050 539 1696