Siirry suoraan sisältöön

11.7.2016 15:40

Nastolan omakotitonttien hinnanmuutoksiin esitetään siirtymäaikaa

Nastolan ja Lahden kaupungin omakotitonttien hintoja ja luovutusperusteita yhdenmukaistettiin vuodenvaihteessa. Nastolan omakotitonttien hinnanmuutosten siirtymäaikaa on tarkoitus jatkaa, mikä mahdollistaa vuokratonttien lunastamisen vanhaan hintaan tämän vuoden loppuun saakka.
Ilmakuva Nastolan Rakokivestä

​Nastolan alueen omakotitonttien uudet vyöhykehinnat astuivat voimaan 1.1.2016 yhdistymishallituksen päätöksellä. Vuokratonttien haltijoilla oli mahdollisuus ilmoittaa tonttinsa lunastamisesta vanhaan hintaan maaliskuun loppuun saakka.

Siirtymäaika lautakunnan käsittelyyn elokuussa

Tekniselle ja ympäristölautakunnalle tullaan 23.8.2016 pidettävässä kokouksessa esittämään siirtymäajan pidentämistä niin, että Nastolan alueella ennen 1.1.2016 vuokratun omakotitontin voisi lunastaa vanhalla hinnalla vuoden 2016 loppuun mennessä.

Vyöhykemalli hinnoitteluperusteeksi Nastolassa

Tonttien hinnoittelussa siirryttiin koko uudessa Lahdessa yhteiseen vyöhykemalliin, jossa kaikilla vyöhykkeeseen kuuluvilla tonteilla on sama yksikköhinta. Nastolassa aiemmin käytössä ollut alue- ja vyöhykehinnoittelu yhdenmukaistettiin kaupungin mallin mukaiseksi. Vyöhykemallin etuna on selkeys ja ajantasaisuus, koska vyöhykkeiden määrä pysyy rajallisena ja vyöhykkeiden väliset hintasuhteet eivät muutu.

Nastolan alue on jaettu neljään eri hintavyöhykkeeseen. Uudet vyöhykehinnat 10–28 €/m2 on määritelty Nastolan nykyisten hintojen ja Lahden vyöhykehintojen perusteella. Hinnat ovat voimassa 31.7.2017 saakka. Vyöhykemallissa omakotitontin luovutushinta muodostuu tontin pinta-alasta ja vyöhykehinnasta, johon lisätään lohkomiskustannukset. Tonttien hinnoilla pyritään kattamaan alueen maahankinta- ja kaavoituskustannukset sekä kunnallistekniikan rakentamiskustannukset kaupungin toteuttamisvelvollisuuteen kuuluvilta osin.

 Muutokset eivät vaikuta tonttien voimassaoleviin vuokrasopimuksiin

 Vyöhykehinnat koskevat uusia vuokrattavia omakotitontteja ja vuokratonttien haltijoille myytäviä tontteja. Uudet hinnat eivät vaikuta voimassaoleviin vuokrasopimuksiin kuluvan vuokrakauden aikana, koska vuokrat on sidottu elinkustannusindeksin muutoksiin. Omakotitonttien vuokrasopimukset päivitetään vastaamaan vyöhykehintoja vasta nykyisen vuokrakauden päätyttyä. Tonttien vuosivuokra on viisi prosenttia luovutushinnasta.

 Yhdistymishallitus päätti myös, että Nastolan kunnassa aikavälillä 14.3.2007–4.8.2015 laadittujen poikkeavien vuokrasopimusten osalta maanvuokraa ei korjata aluehinnan tai vyöhykehinnan muutosten mukaisesti, niin kuin sopimuksissa on mahdollista. Sen sijaan vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Menettely on vuokratonttien haltijoille edullisempaa, koska maapohjan hinnan nousun voidaan jatkossakin olettaa olevan suurempi kuin elinkustannusindeksin kasvu. Vyöhykehinnan muutos ei siis näiltäkään osin vaikuta voimassa oleviin vuokrasopimuksiin.

Omakotitonttien hakumenettely

Nastolan alueen tontteja voi hakea Lahden kaupungin sähköisen hakupalvelun kautta. Tontteja on mahdollista myös hakea kirjallisesti lomakkeella. Kaupunki luovuttaa hakuun uusia omakotitontteja vuosittain keväisin ja syksyisin. Kaupungilla on lisäksi vapaasti kuukausittain haettavia tontteja. Omakotitontit luovutetaan aina ensin vuokraamalla.

Lisätietoja:

Omakotitontit-sivu

Maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen, p. 050 63 890