Siirry suoraan sisältöön

20.9.2016 17:00

Neljälle lahtelaiskoululle kestävän kehityksen diplomi

Diplomit luovutetaan Harjun, Salinkallion, Kivimaan ja Länsiharjun peruskouluille Ympäristöviikolla.

​Neljä Lahden peruskoulua, Harju, Salinkallio, Kivimaa ja Länsiharju, ovat saavuttaneet Lahden peruskoulujen kestävän kehityksen kartoituksen ylimmän tason viime kouluvuoden aikana. Kyseisille kouluille luovutetaan kestävän kehityksen diplomit Ympäristöviikolla.

Lahden peruskoulut täyttävät kaksi kertaa vuodessa kestävän kehityksen (keke) kyselyn, jolla kartoitetaan koulun tekoja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Tulosten perusteella koulut sijoittuvat eri tasoille kolmiportaisella asteikolla. Kyselyssä arvioidaan osallisuutta ja yhteistyötä sekä ympäristöasioiden hallintaa teemoittain.

Keke-kyselyä on täytetty vuodesta 2012 alkaen. Tulosten perusteella Lahden kouluissa tehdään vuosi vuodelta enemmän tekoja ympäristönäkökohtien huomioimiseksi koulun arjessa. Koulut tekevät muun muassa aktiivisesti yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa, käyttävät lähiluontoa opetuksessa, lajittelevat jätteet, osallistavat oppilaat ideoimaan ja toteuttamaan ympäristötekoja koulun arjessa jne.

Tärkeinä linkkeinä ympäristöasioiden edistämisessä kouluissa ovat ympäristöyhdyshenkilöt. Jokaisella Lahden peruskoululla on nimetty ympäristöyhdyshenkilö ja lisäksi kouluilla on yhteinen kestävän kehityksen koordinaattori. Tehtäviä hoidetaan luokanopettajan työn ohella. Useille kouluille on valittu kestävän kehityksen tiimi sekä oppilaiden ympäristöraati.

Lisätietoja
Lotta Palomäki
Ympäristökasvattaja
Lahden kaupunki
puh. 050 5391693