Siirry suoraan sisältöön

7.2.2019 14:30

Oppimisen tuen kehittäminen jatkuu edelleen

Oppimisen tuen keskeisimpiä kehittämiskohteita kuluvana vuonna on henkilöstön osaamisen kehittäminen, oppilaiden varhainen tuki ja aluetyön jatkaminen.

Sivistyslautakunta käsittelee oppimisen tuen toimeenpanosuunnitelmaa 2019 kokouksessaan 12.2.2019.

- Edellisiin vuosiin verrattuna erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä perusopetuksessa vähenee, kun taas  tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden määrä kasvaa, kertoo vastuualuejohtaja Lassi Kilponen Lahden perusopetuspalveluista.

Verkostoituminen lisää osaamista

Samanaikais- ja yhteisopettajuudella vahvistetaan opettajien verkostoitumista, kollegiaalista tukea ja osaamisen jakamista. Haasteellisessa työssä hyödynnetään moniammatillisen yhteistyön mahdollisuuksia. Kohdennettua työnohjausta jatketaan, ja opettajien täydennyskoulutusta kohdennetaan myös avustajien ammattiryhmälle.

Ryhmässä oppii paremmin

Varhaisen tuen kehittämistyö keskittyy aikaisempaa enemmän pedagogisten menetelmien haltuunottoon, vuorovaikutustaitoihin ja opetusryhmässä tapahtuvaan osallistavaan, yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Toiminnassa hyödynnetään aikaisempaa enemmän digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Aluetyötä tehdään oppilaiden tuen tarpeen mukaan

Kaupunki on jaettu kolmeen alueeseen: pohjoinen, eteläinen ja itäinen alue.  Oppilaan kotiosoitteen perusteella määräytyy oppilaaksiottoalue, johon oppilas kuuluu ja jonka mukaan lähikoulu hänelle osoitetaan. Erityisopetus- ja avustajaresurssi on nyt pääosin lähikouluissa.

Alueellista erityisen tuen palveluverkkoa kehitetään oppilaiden tuen tarpeen mukaan. Suunnittelussa hyödynnetään kunkin alueen moniammatillista oppimisen tuen tiimiä, jolloin oppilastuntemusta voidaan hyödyntää opetusjärjestelyjen suunnittelussa.

Työssä hyödynnetään vuosittain kerättävää arviointietoa

Lahden perusopetuksen palvelupäällikkö Johanna Saastamoinen kertoo, että henkilöstöltä kysyttiin marraskuussa 2018 arviointia oppimisen tuen suunnitelman keskeisimpien toimien toteutuksesta.
- Tulosten mukaan yhä useammalla koululla on lähdetty tekemään näkyväksi niitä onnistumisia ja opetuksen toteutustapoja, joilla tuetaan oppilaiden oppimista ja koulunkäyntiä. Vastausten perusteella näitä hyviksi koettuja opetustapoja ja pilotteja tulee jatkaa.

Kuluvan vuoden 2019 oppimisen tuen toimenpiteitä toteutetaan hyväksytyn talousarvion mukaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksilla.

Sivistyslautakunta on joulukuussa 2016 hyväksynyt Oppimisen tuen suunnitelman vuosille 2017 – 2019 edellyttäen, että vuosittaiset erilliset toimeenpanosuunnitelmat tuodaan lautakuntaan päätettäväksi.

Sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 12.2.2019 myös muun muassa talouden seurantaraportin 1.1. – 31.12.2018. Sivistyslautakunnan kokouksen esityslista: http://ktweb.lahti.fi/

Lisätiedustelut

Lahden kaupunki, sivistyspalvelut, perusopetuspalvelut
vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, puh. 044 716 1328
opetuksen palvelupäällikkö Johanna Saastamoinen, puh.044 416 3159  
Oppimisen tuki ja toimeenpanosuunnitelma 2019, pdf

 Oppimisen tuki: https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/oppimisen-tuki