Siirry suoraan sisältöön

12.10.2016 16:10

Oppimisen tuen kehittämissuunnitelma keskusteluun ja lausunnoille

Kehittämissuunnitelma lähtee laajalle lausuntokierrokselle marraskuussa. Lausuntoaikana aiheesta järjestetään myös keskustelutilaisuuksia huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön kanssa.

​Oppimisen tuen kehittämissuunnitelmaa vuosille 2017 - 2019 valmistellaan parhaillaan. Tavoitteena on, että nykyisiä voimavaroja voidaan jakaa ja suunnata entistä paremmin oppilaiden oppimisen tukemiseksi omalla asuinalueellaan.

1.8.2016 käyttöön otettujen uusien esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien yhtenä lähtökohtana on se, että kaikkien oppilaiden oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia tuetaan oppilaan omassa koulussa. Tällöin myös erityistä tukea saava oppilas voi saada opetusta omassa lähikoulussa, omalla asuinalueella tai jossakin muussa kaupungin alueella sijaitsevassa koulussa. Tämän tueksi edelleen jatketaan niin opetushenkilöstön osaamisen kehittämistä kuin oppimisen tuen kehittämistä opetusryhmä-, koulu- ja kuntatasoisestikin.


Tukea ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa

Opetus järjestetään oppilaiden edellytysten mukaisesti. Mikäli oppilas tarvitsee tukea oppimiseensa tai koulunkäyntiinsä, niin tuki tuodaan oppilaalle ensisijaisesti omaan opetusryhmään ja kouluun.

Tuen jatkumisesta huolehditaan erityisesti silloin, kun lapsi siirtyy esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle. 


Pitkäjänteistä valmistelua osana opetussuunnitelmatyötä

Oppimisen tuen kehittämissuunnitelman lausuntoaika tulee olemaan 31.10. – 18.11.2016. Lausuntoaikana aiheesta järjestetään myös keskustelutilaisuuksia huoltajien ja henkilöstön kanssa sekä koulujen oppilaskunnissa oppilaiden kanssa. Tilaisuuksien tarkemmat aika- ja paikkatiedot tiedotetaan wilma-palvelun kautta ja kaupungin verkkosivuilla. Kehittämissuunnitelman tavoitteita on jo aiemmin syyskuussa esitelty henkilöstölle ja kuultu heidän näkemyksiään.

Keskusteluista saatua aineistoa hyödynnetään vaikutusten ennakkoarvioinnissa. Sen avulla pyritään tunnistamaan kokonaisvaltaisesti suunnitelman vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Suunnitelma etenee sivistyslautakunnan käsittelyyn joulukuussa 2016.

Oppimisen tuen kehittämistyötä on tehty pitkäjänteisesti osana opetussuunnitelmatyötä. Vuosien 2014 - 2016 aikana on kartoitettu oppimisen tuen nykytilannetta ja toteutusta kouluissa sekä lasten ja nuorten hyvinvointia. Huoltajien, henkilöstön ja oppilaiden kanssa aihetta on käsitelty eri tavoin, muun muassa kodin ja koulun yhteisissä tilaisuuksissa sekä opetussuunnitelmatyöhön liittyneissä seminaareissa ja workshopeissa.

Lisätiedustelut
Lahden kaupungin perusopetuspalvelut
Lassi Kilponen, vastuualuejohtaja puh. 044 716 1328 
Johanna Saastamoinen, erityisopetuksen suunnittelija, puh. 044 416 3159