Siirry suoraan sisältöön

1.6.2016 6:00

Päijät-Hämeen jätehuollon jätemaksun kertymä ja käyttö vuonna 2015

Jätelain mukaan kunnan on tiedotettava vuosittain asukkaille jätemaksun ja perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin maksut on käytetty.

​Kujalan jätekeskukseen vuonna 2015 vastaanotettujen jätteiden käsittelymaksujen kertymä oli 8,032 milj. euroa, vastaanottomaksujen kertymä 0,284 milj. euroa ja palvelumaksujen kertymä 0,056 milj. euroa. Jätemaksukertymällä katettiin jätteiden käsittelykustannuksia, jätevero, jätteiden käsittelylaitosten, käsittelykenttien ja kaatopaikan poistoja. Lisäksi jätemaksukertymällä katettiin hallinnon- ja yleiskustannuksia.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) alueella on pääsääntöisesti käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätehuolto. PHJ on kilpailuttanut kuntien puolesta kiinteistökeräyksen Orimattilan Artjärvellä seka- ja energiajätteen osalta, Orimattilan ja Heinolan taajama-alueilla biojätteen keräyksen sekä Heinolan haja-asutusalueella seka- ja energiajätteen keräyksen. Jätteenkuljetus tapahtuu jätemaksuilla tapahtuvilla tuotoilla.

Ekomaksun kertymä ja käyttö

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella perittävän ekomaksun kertymä oli vuonna 2015 1,981 milj. euroa. Ekomaksun suuruus oli 21,50 € / vuosi vakituisilta ja 12,50 € / vuosi vapaa-ajan asunnoilta. Ekomaksu on asuntokohtainen jätehuollon perusmaksu, jota on peritty vuodesta 2008 lähtien. Ekomaksu suoritetaan Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle (PHJ), joka järjestää ekomaksulla rahoitettavat palvelut.

Ekomaksupalveluihin kuuluvat jätteiden vastaanotto jäteasemilla, kiertävillä jäteasemilla, jätepäivystyspisteissä ja ekopisteissä, vaarallisten jätteiden keräyskonteilla ja -kierroksilla sekä jäteneuvontapalvelut. Ekomaksupalveluiden kuluista noin 64 % katettiin ekomaksulla ja loput pääosin jätteiden pienerämaksuilla ja jätemateriaalien myynnillä hyötykäyttöön.