Siirry suoraan sisältöön

13.11.2018 19:15

Päijät-Hämeen LUMA-keskus ja Tiedeluokka SOLU vuoden 2018 korkeakouluteko

Päijät-Hämeen LUMA-keskus ja Tiedeluokka SOLU on saanut Lahden kaupungin Vuoden korkeakouluteko 2018 -tunnustuspalkinnon.

​Vuoden korkeakoulutekotunnustus myönnettiin tänä vuonna toiminnalle, joka lisää lasten ja nuorten kiinnostusta luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian aloja ja niiden opiskelua kohtaan sekä kannustaa lapsia ja nuoria luovuuteen, kekseliäisyyteen ja yritteliäisyyteen. Toiminnan tavoitteena on myös tukea oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien opetusta ja harrastuneisuutta sekä lisätä suuren yleisön tietoisuutta LUMA-aineiden merkityksestä.

Lahden Yliopistokampuksen yhteydessä toimiva Päijät-Hämeen LUMA-keskus on osa Helsingin yliopiston koordinoimaa LUMA-keskus Suomea. Vuonna 2017 toimintaan osallistui yli 1000 lasta ja 45 koulua. Osana LUMA-keskusta toimii Tiedeluokka SOLU, joka on monipuolinen oppimisympäristö tiedekerhojen ja koulutusten pitämiseen sekä oppilasvierailujen toteuttamiseen. Lasten ja nuorten sekä koulujen innostus hyödyntää Tiedeluokka SOLUn tarjontaa kasvatti LUMA-toimintaan osallistuneiden määrää vuonna 2018 edelleen. 

Valintatyöryhmä arvosti erityisesti LUMA-keskuksen arvokasta, pitkän tähtäimen työtä lasten ja nuorten parissa. LUMA-keskus on nykyisin kiinteä osa Niemen alueen osaamiskeskittymää ja tukee osaltaan Lahden kehittymistä korkeakoulukaupunkina. Tiedeluokka SOLU on mahdollistanut toiminnan laajentamisen ja se palvelee laajasti Päijät-Hämeen alueen oppilaitoksia. Yhteistyö Lahden kaupungin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä Yrityskylä Yläkoulun kanssa mahdollistaa tulevaisuudessa yhä useamman lapsen ja nuoren tutustumisen LUMA-aineisiin tekemisen ja oivaltamisen kautta.  Myös useat yritykset ovat lähteneet mukaan tukemaan LUMA-toimintaa, sillä nopeasti kasvava tarve osaajista on tunnistettu hyvin.

Lahden kaupunki myöntää vuosittain 4000 euron suuruisen tunnustuksen yhdelle tai useammalle organisaatiolle tai yksittäiselle henkilölle tuloksellisesta ja pitkäjänteisestä työstä tai uudesta lupaavasta avauksesta korkeakoulutuksen alalla.

Lisätietoja:

valintatyöryhmän puheenjohtaja Valtteri Simola 050 555 6827
valintatyöryhmän sihteeri Sari Alm 050 398 5162

Aiemmin vuoden korkeakoulutekotunnustuksella huomioidut:
1995 Lahden ammattikorkeakoulu
1997 Teknillisen korkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun verkostoyliopistotoiminta
1998 Käsityötieteen koulutuskokeilu
1999 Teknillisen korkeakoulun Aluetalousinstituutti
2000 Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti
2001 Lahden yliopistokeskuksen perustaminen
2002 Korkeakoulutasoisen ympäristöbiotekniikan opetuksen ja tutkimuksen käynnistäminen Lahdessa
2003 Hyvinvointipalveluiden tutkimus- ja kehittämistoiminta Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenian Lahden yksikössä
2004 XXIX SIL kongressi ja Lahden ammattikorkeakoulun innovaatiokeskuksen perustaminen
2005 Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma ja Ympäristötekniikan DI-ohjelma
2006 Suomen ammattikorkeakoulujen yrittäjyysverkosto FINPIN
2007 Lahden ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinja ja Ympäristöalan tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan keskittymän muodostuminen Niemen alueelle
2008 Professori Vesa Harmaakorpi, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
2009 Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus- ja kehittämishanke
2010 Uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon
2011 Oppimiskeskus Fellmannia
2012 Lahden tiedepäivä
2013 Fellamanin pelto -performanssi – taiteilija Kaisa Salmi
2014 Lahden ammattikorkeakoulun kampusradio eli LiMu Radio
2015 Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin ajoneuvomuotoilun koulutus
2016 Pääsihteeri Senja Jouttimäki, Lahden Yliopistokampus
2017 LUT-korkeakoulut -konsernin muodostaminen ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston toiminnan laajeneminen