Siirry suoraan sisältöön

7.11.2018 13:45

Päijät-Hämeessä haetaan uusia ratkaisuja ympäristön puhdistukseen nanomenetelmistä

TANIA-projektin toivotaan lujittavan ympäristöalan osaamista ja liiketoimintaa Päijät-Hämeessä. Onnistuessaan hanke tukee uusien teknologioiden käyttöönottoa ja uusien kasvualojen kokeilua.

​Uudet maaperän- ja vedenpuhdistusmenetelmät, kuten nanomenetelmät, ovat keskiössä TANIA (TreAting contamination through NanoremedIAtion) -projektissa. Viisivuotisessa Interreg Europe -ohjelman projektissa on mukana aluehallinnon ja pilaantuneen ympäristön asiantuntijoita viideltä eurooppalaiselta alueelta. Päijät-Hämeestä mukana ovat hankepartnerit Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos ja Päijät-Hämeen liitto.

TANIA-projektin tavoitteena on lisätä uusien puhdistusmenetelmien, kuten nanopuhdistuksen käyttöä ympäristön kunnostamisessa. Uusia teknologioita hyödyntävien menetelmien avulla maaperää voidaan puhdistaa paikan päällä ilman kaivamista, mikä vähentää niin kunnostuksen kustannuksia kuin ympäristövaikutuksiakin. Uusien puhdistuskäytäntöjen laajempi käyttö edellyttäisi kuitenkin esimerkiksi julkista tukea menetelmien tutkimukseen, kehitykseen ja testaukseen sekä erilaisia kannustimia niiden käyttöön kunnostusprojekteissa.

Lisää elinvoimaa maakuntaan ympäristöliiketoiminnasta

TANIA-projektissa laaditaan Päijät-Hämeeseen toimintasuunnitelma, joka linjaa keinoja edistää uusia puhdistusmenetelmiä alueella esimerkiksi pilotoimalla uudenlaisia puhdistustekniikoita. Tavoitteena on myös lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä sekä osaamista uusien menetelmien käytöstä. Tätä edesauttaa hanketta varten koottu, alan toimijoista koostuva sidosryhmä. Projektin toivotaan lujittavan ympäristöalan osaamista ja liiketoimintaa Päijät-Hämeessä, ja se kytkeytyy vahvasti Päijät-Hämeen maakuntastrategian tavoitteisiin; onnistuessaan hanke tukee uusien teknologioiden käyttöönottoa ja uusien kasvualojen kokeilua.

Oppia eurooppalaisilta alueilta

TANIA-projektissa mukana olevat alueet oppivat toisiltaan jakamalla tietoa ja kokemuksia uusien kunnostusteknologioiden käytöstä ja edistämisestä aluetasolla. Suomen lisäksi muut osallistuja-alueet ovat Italiasta, Kreikasta, Ranskasta ja Unkarista.

EU:n Interreg Europe -ohjelman tavoitteena on tehostaa kansallisten rakennerahasto-ohjelmien tuloksellista toteutumista Euroopan alueella. Vuoden 2021 loppuun kestävän hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Anne Heimonen, Päijät-Hämeen liitto, Interreg Europe -hankkeiden projektikoordinaattori
anne.heimonen@paijat-hame.fi