Siirry suoraan sisältöön

Päijät-Hämeessä suunnitellaan hyvinvointikuntayhtymää

Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi kokonaisuudeksi.

​Uusi hyvinvointikuntayhtymä helpottaisi siirtymistä maakuntapohjaiseen soteen vuonna 2019. Valtakunnallisen sote-uudistuksen uudet linjaukset (5.4.2016) toivat kunnille lisää painetta alueelliseen valmistautumiseen.

Hollolan kunnan kutsusta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän jäsenkuntien edustajat kokoontuivat maaliskuussa neuvottelemaan hyvinvointikuntayhtymästä. Kokous antoi kuntajohtajakokoukselle tehtäväksi laatia pohjaesitys uudeksi hyvinvointikuntayhtymän perussopimukseksi. Muutokset tehtiin viime vuoden lopussa käsittelyssä olleeseen sopimuspohjaan. Keskeiset muutokset koskevat valtuustoa (yhtymäkokouksen sijaan), vahvaa hallitusta, hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakuntaa sekä kuntalaissa ja Kuntaliiton perussopimusluonnoksessa olleita eräitä pakollisia ja selventäviä sopimuskohtia.

Perussopimus kuntien käsittelyyn

Tänään 20.4.2016 järjestetyssä kuntatapaamisessa oli mukana edustajat 11 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän jäsenkunnasta. Lähes kaikkien kuntien edustajat kannattivat perussopimusluonnoksen lähettämistä esitetyssä muodossa kuntien valtuustojen käsiteltäväksi. Hollolan kunnalle annettiin tehtäväksi esityksen lähettäminen kunnille.

Tapaamisessa oli edustajat Kokouksessa käytiin läpi kuntajohtajakokouksen ehdotukset ja perussopimusmuutokset, pohdittiin tulevan hyvinvointiyhtymän suhdetta 5.4.2016 hallituslinjauksiin ja keskusteltiin keskeisistä linjauskysymyksistä aluejaon edunvalvonnassa.

Peruspalveluita vahvistetaan

Uusi hyvinvointiyhtymä, mikäli kuntien valtuustot päättävät uudesta perussopimuksesta, tulee olemaan toimintakulttuuriltaan ennakkoluuloton, nopeasti reagoiva ja ratkaisukeskeinen. Keskeistä toiminnassa on peruspalveluiden vahvistaminen, väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sosiaali- ja terveydenpalvelujen riittävä ja yhdenvertainen saatavuus vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla palvelurakenteella sekä palvelukokonaisuuksien rakentaminen asukkaiden tarpeiden mukaisesti kuntarajoista riippumatta.

Onnistumisen peruselementtejä ovat mm. yhteinen potilas/asiakastietojärjestelmä ja henkilöstön sitouttaminen muutokseen. Uuden hyvinvointiyhtymän johtamisessa korostuu tulosvastuullisuus. Johdon tehtävänä on etsiä keinot, joilla haastaviin tavoitteisiin päästään.

Uusi hyvinvointiyhtymä seuraa valtakunnallista uudistusta. Rajapinnat pidetään avoimina tulevaa uudistusta ennakoiden. Valmistelu tehdään laajassa yhteistyössä.

Maakunnan ERVA-suuntautuminen myös esillä

Kokouksessa todettiin myös pitkään esillä olleen ERVA-suuntautumisen nousevan esille sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Kokouksessa tuettiin laajalti aiempia aloitteita Päijät-Hämeen siirtymiseksi Helsinki-keskeiseen yhteistoiminta-alueeseen.

Lisätietoja: kokouksen puheenjohtaja, Hollolan kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Virta p. 040 5037305.