Siirry suoraan sisältöön

21.3.2017 16:30

Paavolan kampus keskustan kouluverkkoratkaisun pohjaksi

Lahden kaupunginvaltuusto valitsi Paavolan kampusratkaisun keskustan kouluverkkoratkaisun pohjaksi. Rakennusten kunto tutkitaan muun muassa sisäilman ja rakenteiden osalta.

​Lahden kaupunginvaltuusto valitsi Paavolan kampusratkaisun keskustan kouluverkkoratkaisun pohjaksi. Valtuusto kuitenkin edellyttää, että Aikuiskoulutuskeskuksen ja muiden rakennusten kunto tutkitaan muun muassa sisäilman ja rakenteiden osalta. Näin varmistetaan nykyrakennusten sisäilmaltaan turvallinen remontointi. Tutkimustulokset tuodaan kaupunginhallituksen arvioitavaksi ja saatetaan edelleen kaupunginvaltuuston tietoon.

Paavolan kampusratkaisu mahdollistaa varautumisen koulutuksen tilankäytön muuttuviin tarpeisiin sekä kaupunkikonsernin hallussa olevien tilojen taloudellisen ja mielekkään käytön.

Paavolan kampusratkaisu selvitettiin kaupunginvaltuuston toimeksiannosta vaihtoehtona uudelle Tiirismaan koulurakennukselle. Kaupunginhallitus päätyi aiemmin kokouksessaan yksimielisesti Paavola-vaihtoehdon kannalle kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Lahden lukion ja yhden peruskoulun Paavolan kampus

Paavola-vaihtoehto mahdollistaa olemassa olevien tilojen tehokkaan käytön. Kampukseen sijoittuvat Tiirismaan yläkoulu, englanninkielinen opetus 0 - 9 lk ja Tiirismaan lukio.

Aikuiskoulutuskeskuksen tiloihin tulisi pääosa yläkoulusta ja sen laajennusosaan yläkoulun ja englanninkielisten luokkien keittiö- ja ruokailutilat, osa opetustiloista sekä koko kampusalueen yhteiskäytössä oleva liikuntasali.

Myös Kannaksen lukio voi hyödyntää uutta liikuntasalia lisätilana liikunnanopetuksessa ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisessä. Kampusalueen kaikki oppilasterveydenhuollon palvelut olisivat Aikuiskoulutuskeskuksessa.

Muotoiluinstituutin rakennukseen sijoitetaan Tiirismaan lukion ja Wellamo-opiston toiminnot. Rakennuksen yhtä osaa voidaan myös käyttää yläkoulun kädentaitoaineiden opetukseen. Valitun kampusvaihtoehdon mukaan perusopetuksen 1 - 6 -luokkien opetus järjestetään edelleen Harjun ja Lotilan kouluissa. Humpulan päiväkoti toteutuu erillisenä uudisrakennuksena nykyisten väliaikaistilojen läheisyyteen.

Paavola-vaihtoehto tarjoaa joustavan toimintamallin ja sopeutuu tulevaisuuden kysyntä- ja tarvemuutoksiin. Se mahdollistaa Tiirismaan-Lotilan koulujen alueen pitkän tähtäimen kehittämisen sekä päivähoidon tilaratkaisun nopeamman toteuttamisen. Paavolan kampusratkaisu edellyttää liikenteellisesti jatkosuunnittelua sekä kaavamuutosta, mutta hanketta voidaan kuitenkin ryhtyä osin jo toteuttamaan.  

Lisätietoja
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
050 63 895   

 Kaupunginvaltuuston esityslista 20.3.2017