Siirry suoraan sisältöön

16.2.2016 0:00

Painotetun opetuksen hakijamäärä kasvoi

Painotettuun opetukseen hakeneiden oppilaiden huoltajille tulee tiistain kuluessa tieto valinnoista.  Paikan vastaanottamisesta tulee ilmoittaa heti talviloman jälkeen.

Musiikki, liikunta sekä luonnontiede ja matematiikka (Luma) kiinnostivat hakijoita eniten. Liikunnan ja luman  hakijamäärä lisääntyi huomattavasti viimevuotisesta. Salpausselän, Mukkulan ja Jalkarannan peruskoulujen liikuntaan ensisijaisena hakutoiveena haki yhteensä 260 oppilasta, joista yli puolet haki Salpausselän peruskoulun liikuntapainotukseen. Lotilan ja Tiirismaan musiikkiin haki lähes 130 oppilasta ja Länsiharjun ja Salpausselän peruskoulujen lumaan yli 90 oppilasta.

3. ja 7. luokalta aloitettavaan painotettuun opetukseen haettiin kolmatta kertaa sähköisesti, hakijoita reilut 520. Heistä lähes 350 on menossa 7. luokalle ja 170 siirtyy 3. luokalle. Toisen hakutoiveen esitti 62 oppilasta. Painotettuun hakeneista yli 50:n kotikunta on muu kuin Lahti, pääosin Hollola.  Nastolan alueelta hakeneiden määrä säilyi lähes ennallaan kuntien yhdistymisenkin myötä.

Saksan kieli kiinnostaa Mukkulassa

Tulevasta 1170 kolmasluokkalaisesta A1-kielenä englannin opiskelun aloittaa lähes 1020 oppilasta.  Muun A1-kielen valinneita on tänä vuonna 140, eniten valittiin saksan kieltä ja ruotsia. Mukkulan koulussa saksan kielen opinnot aloittaa ensi syksynä jopa 30 oppilasta.

Ensi syksynä aloittaa ranskan, ruotsin sekä kolmessa peruskoulussa saksan kielen ryhmät. Kieliryhmän perustamiseen tarvitaan vähintään kaksitoista oppilasta. Vähäisen hakijamäärän vuoksi jää muodostumatta venäjän kielen ryhmä sekä saksan kielen ryhmät kolmessa koulussa. 

Kouluun ilmoittauduttiin sähköisesti

Ensi elokuussa 2016 yli 1250 ekaluokkaista aloittaa koulutiensä Lahden kaupungin kouluissa Heistä yli 86,5 % (85 % vuonna 2015) ilmoitettiin kouluun sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Koulutulokaspostin saaneista ekaluokkalaisista reilun 30 tilannetta vielä selvitetään.

Eniten ekaluokkalaisia eli reilut sata aloittaa Mukkulan peruskoulussa. Toiseksi eniten eli neljän ryhmän verran ekaluokkalaisia on ilmoittautunut Länsiharjun kouluun. 

Tiirismaan englanninkielisille luokille hakijoita on yhteensä 30, joista ensisijaisia ovat englanninkielisen esikoulun oppilaat. Lahden ruotsinkieliseen kouluun hakijoita on 9.

Maaliskuun loppuun mennessä huoltajat saavat päätöksen / tiedon ekaluokkalaisen tulevasta koulusta.  Myöhemmin keväällä uudet ekaluokkalaiset huoltajineen kutsutaan omaan kouluun tutustumistilaisuuteen.

Esiopetuksessa aloittaa syksyllä yli 1000

Esiopetukseen on hakenut 1133 lasta. Päätös esiopetuspaikasta ilmoitetaan huoltajille toukokuun puoliväliin mennessä.  Kevään kuluessa esiopetuksen hakijamäärä vielä täsmentyy. Esiopetusta järjestetään 35 päiväkodissa. Kaupungin päiväkoteja on kaikkiaan 41.

Lisäksi englanninkieliseen eskariin hakijoita on 43, joista 22 tulee valituksi kielellistä lahjakkuutta mittaavan soveltuvuuskokeen avulla. Esiopetuksen Lahden ruotsinkielisessä koulussa aloittaa 13 lasta.


Lisätietoja

opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen, 044 716 1328

päiväkodin johtaja Jarkko Linnavirta, 044 416 3698