Siirry suoraan sisältöön

18.9.2019 10:10

Peruskoululaisia kutsutaan mukaan koulujen maksuttomaan kerho- ja harrastetoimintaan

​Maksutonta kerho-, harraste- ja kulttuurilukkaritoimintaa järjestetään kaikilla lahtelaisilla kouluilla.
Kivimaan peruskoulun robotiikkakerho

Tänäkin lukuvuonna 2019–2020 koulun kerhotoiminnan sisältö on runsasta ja monipuolista. Itseä kiinnostavan harrastusmuodon ja kerhon voi valita läheltä kotia, omalta asuinalueelta tai koko kaupungin alueelta. Kerhot voivat olla muutaman kerran tapaamisia tai kestää koko lukuvuoden.

Koululaisten kerho- ja harrastetoiminta löytyy kätevästi HarrasteLahti -sivustolta

Tarjolla on esimerkiksi liikunnan, musiikin, tieteen, taiteen ja kädentaitojen harrastetoimintaa robotiikasta parkouriin. Kulttuurilukkarikerhoina järjestetään syksyn ajan esimerkiksi luovaa maalausta, teatteri-ilmaisua sekä jazz- ja showtanssia.

Kerhotarjonta on koottu HarrasteLahti -sivustolle. Sieltä löytyy koulukohtaista ja alueellista kerhotoimintaa sekä tietoa muista lapsille ja nuorille suunnatuista monipuolisista harrastusmahdollisuuksista ja vapaa-ajantoiminnoista Lahdessa.

Mikäli koulun kerhoon ilmoittautuminen ei jostain syystä sivustolla onnistu, niin kannattaa vaan mennä reippaasti mukaan itseä kiinnostavan kerhon ensimmäiselle tunnille tiedustelemaan, olisiko ryhmässä vielä tilaa. Jos tilaa on, niin ilmoittautuminen onnistuu paikan päällä tai myös sähköpostitse ohjaajan ohjeiden mukaisesti. Jokaisessa koulussa on myös oma kerhoyhdysopettaja, jolta saa neuvoa, ohjausta ja lisätietoa. 

 

Kerhoja toteutetaan lasten ja nuorten kiinnostuksen mukaan

Koulun kerhotoimintaa toteuttaa koulun henkilöstö yhteistyössä esimerkiksi eri seurojen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Kerhot ovat pääosin alansa ammattilaisten suunnittelemia ja toteuttamia.

Kerhotoiminnan suunnittelussa on huomioitu koulujen toiveet, palveluntuottajien mahdollisuudet, alueellinen tasa-arvo sekä rahoittajan määrittelemät painopisteet.

Kerho- ja harrastetoimintakonaisuus muodostuu perusopetuslain mukaisesta koulujen kerhotoiminnasta ja sitä täydentävästä kulttuurilukkarista sekä muusta harraste- ja pienryhmätoiminnasta. Kulttuurilukkaritoimintaa koordinoi Lastenkulttuurikeskus Efekti.

Koulujen kerhotoimintaa toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella. Kulttuurilukkariin rahoitusta saadaan syyslukukauden osalta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lisätietoja
Lahden kaupunki
palvelupäällikkö, Merja Keskiväli, merja.keskivali@lahti.fi, p. 044 716 1470 / perusopetuspalvelut
kulttuurituottaja Sari Tuominen, sari.tuominen2@lahti.fi, p. 044 769 8649 / Kulttuurilukkari, Lastenkulttuurikeskus Efekti
https://harrastelahti.lahti.fi/

Kuva Lassi Häkkinen