Siirry suoraan sisältöön

19.11.2018 15:15

Pikku-Vesijärven lähelle rakennettava hulevesipumppaamo vähentää Enonselän kuormitusta

Pumppaamon rakentaminen on käynnissä vanhan ratapenkan kupeessa. Rakennustyöt valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä.
Länsi-Hennalaan rakennettiin kesällä 2018 hulevesien luonnonmukainen käsittelyjärjestelmä

​Lahden kaupunki tehostaa keskustan hulevesien käsittelyä Ranta-Kartanon alueella viherpainanteiden ja -kattojen sekä imeytys- ja viivytysaltaiden avulla.

Lisäksi kaupunki suunnittelee, että osa hulevesistä siirretään Länsi-Hennalaan rakennettuun luonnonmukaiseen hulevesien käsittelyjärjestelmään. Suunnitelman toteuttamiseksi tarvitaan pumppaamo, jonka rakentaminen on käynnissä Pikku-Vesijärven lähellä, vanhan ratapenkan kupeessa.

Pumppaamon tilaaja on Lahden kaupunki, ja pääurakoitsijana toimii Lahti Aqua Oy. Rakennustyöt valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä.

Hallitusohjelman kärkihanke tukee rakentamista

Hulevesipumppaamon rakentaminen on osa Lahden kaupunkikonsernin vuosina 2016–2018 toteuttamaa Hulevesien hallintaa kustannustehokkailla hybridirat-kaisuilla -hanketta. Tavoitteena on vähentää Vesijärven hulevesikuormitusta.

Lahden kaupunki toteuttaa hanketta yhteistyössä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön sekä Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen kanssa. Keskusta-alueen hulevedet ovat nykyisellään merkittävä Enonselän kuormittaja sekä ravinteiden että haitallisten raskasmetallien osalta.

Hanke on valittu yhdeksi vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa edistäväksi hallitusohjelman kärkihankkeeksi ja ympäristöministeriö on myöntänyt sen toteuttamiseen 300 000 € suuruisen valtionavustuksen.

Lisätiedot

Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, p. 050 525 9579
Projektipäällikkö Juhani Järveläinen, p. 050 559 4083
Suunnitteluinsinööri Jyrki Hiltunen, p. 03 851 5934