Siirry suoraan sisältöön

8.1.2019 9:00

Poliittinen johtamisjärjestelmä valmistumassa

Lahti siirtyy pormestarimalliin 1.6.2021. Esitys poliittisesta johtamisjärjestelmästä ja pormestarien tehtävistä päätetään kaupunginvaltuustossa.
Lahden kaupungintalon valtuuston sali.

​Johtamisjärjestelmää valmistelleen toimikunnan esityksen mukaan pormestarien tulee olla kaupunginvaltuutettuja. Pormestarin valinta kaupunginvaltuustossa edellyttää valtuustoryhmien välistä laajaa yhteisymmärrystä henkilöstä. Valtuustoryhmien yhdessä laatima pormestariohjelma ohjaa ja sitouttaa toimintaa yli valtuustokausien.

Pormestarin lisäksi valittavaksi tulee kaksi apulaispormestaria, joista toinen toimii sivistyslautakunnan ja vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtajana ja toinen teknisen ja ympäristölautakunnan ja rakennus- ja ympäristölupalautakunnan puheenjohtajana. Apulaispormestarit toimivat myös kaupunginhallituksen varapuheenjohtajina.

Uuden toimintamallin tulee olla kustannustehokas, mutta turvata edellytykset luottamustehtävässä toimimiseen. Pormestarille esitetään 9500 euron ja apulaispormestareille 6000 euron kuukausipalkkiota.

Johtamisjärjestelmäuudistuksen pohjalta käynnistetään viranhaltijaorganisaation tarkastelu. Toimikunnan esitys päätetään kaupunginvaltuustossa, koko kaupunkiorganisaatiota koskevilla hallintosääntömuutoksilla.

Johtamisjärjestelmätoimikuntaan kuuluu kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat. Toimikunnan puheenjohtaja on Pekka Komu ja varapuheenjohtaja Milla Bruneau.

Esitys pormestarin tehtäviksi

 1. toimia kaupunginhallituksen puheenjohtajana,
 2. esitellä kaupunginhallituksessa kaupunkistrategia ja siihen liittyvät muut strategiat,
 3. määritellä kaupunginhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelun poliittiset suuntaviivat,
 4. johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin ja kaupunkikonsernin strategista ja poliittista toimintaa,
 5. johtaa strategian ja kaupunginhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä,
 6. määritellä strategiaan perustuen kuntayhteistyön ja kaupunkipolitiikan suuntaviivat,
 7. toimia työllisyysfoorumin puheenjohtajana,
 8. vastata talousarvion valmistelusta yhdessä kansliapäällikön kanssa,
 9. johtaa kaupungin edunvalvontaa ja elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa sekä korkeakoulupolitiikkaa,
 10. johtaa kaupungin strategista viestintää ja kaupunkimarkkinointia,
 11. johtaa kaupungin suhdetoimintaa, kansainvälisiä asioita ja edustamista sekä vastaa yhteydenpidosta eri sidosryhmiin,
 12. edistää kaupunkidemokratiaa ja kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia,
 13. toimia kansliapäällikön esimiehenä sekä apulaispormestarien hallinnollisena esimiehenä.
Johtamisjärjestelmätoimikunnan loppuraportti