Siirry suoraan sisältöön

20.4.2017 15:00

Rakokiveen esitetään monitoimitaloa

Sivistyslautakunta käsittelee tiistaina 25.4.2017 Rakokiven koulun hankesuunnitelmaa. Rakokiveen esitetään modernia monitoimitaloa, jossa toimisi alakoulun lisäksi myös muita opetus- ja kasvatuspalveluita.

Uudisrakennuksena toteutettavaan monitoimitaloon sijoittuisivat esiopetus, vuosiluokkien 1–6 perusopetus, vuosiluokkien 1–9 LIEKE-opetus (lievästi kehitysvammaisten opetus), Nastolan kirjasto, päiväkoti sekä Lahden Aterian valmistuskeittiö.

Rakokiven monitoimitaloratkaisua tukevat opetus- ja kasvatuspalveluiden toiminnan samankaltaisuus ja yhteiset palvelut. Näin tilojen, varusteiden ja opetusvälineiden käyttöä voidaan tehostaa. Samoin tukipalveluiden ja oppimisen tuen sekä oppilashuollon yhteistoimintaa voidaan lisätä. Myös henkilöstön osaamista voidaan hyödyntää monipuolisesti. Ennen monitoimitaloa pelkästään Rakokiven koulun osalta tehtiin useita hankesuunnitelmaversioita.

Monitoimitalon rakentaminen edellyttää nykyisten rakennusten purkamista

Hankesuunnitelman mukaista monitoimitaloa ei ole mahdollista rakentaa koko laajuudessaan, mikäli Rakokiven kirjastorakennus päätetään säilyttää. Tällöin osa toiminnoista olisi sijoitettava kirjastorakennukseen, johon soveltuvin kokonaisuus on päiväkoti. Perusparannettuun kirjastorakennukseen sijoitettu päiväkoti olisi toiminnallisesti huonompi ratkaisu ja nostaisi investointikustannuksia 712 000 euroa ja vuotuisia vuokria n. 138 000 euroa. Nykyiset rakennukset on purettava, jotta vaadittavat pihatoiminnot mahtuvat alueelle.

Rakentaminen alkaisi keväällä 2019

Rakokiven koulun suunnittelu on tarkoitus kilpailuttaa kesällä 2017 ja urakat kevättalvella 2019. Rakentaminen alkaisi keväällä 2019 ja saataisiin päätökseen loppuvuodesta 2020. Perustamiskustannukset olisivat n. 22,4 miljoonaa euroa (Haahtela-indeksi 84), alv 0 %. Kustannusarvio sisältää 650 000 euroa vanhan koulun purkukuluja. Lisäksi tulee arviolta n. 2 miljoonaa euroa väistötilakustannuksia.

Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke

Konserni- ja tilajaoston 6.3.2017 tekemän päätöksen mukaisesti Rakokiven monitoimitalo -hankkeen yhteydessä toteutetaan Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke, jonka tarkoituksena on kehittää sekä rakentamisprosessin että betonirakentamisen laatua.

Kehityshankkeella pyritään turvaamaan betonirakenteisen monitoimitalon oikeaoppinen toteutus, lattioiden pintarakenteiden mahdollisimman korkea laatu sekä ennaltaehkäisemään rakenteista aiheutuvia sisäilmariskejä. Lisäksi keskitytään hankkeen organisoinnin ja tiedonhallinnan sujuvoittamiseen. Tavoitteena on tehdä rakentamisprosessisista mahdollisimman läpinäkyvä avoimella ja aktiivisella viestinnällä.

Kehityshankkeesta vastaavat Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Betoniteollisuus ry, Talonrakennusteollisuus ry ja Lahden Tilakeskus. Edellisten tahojen lisäksi kehityshankkeen valmistelussa ovat olleet mukana Peikko Finland Oy ja Ramboll Rakennetekniikka.

Lisätietoja:
Lahden Tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 658 61
sivistystoimialan palvelujohtaja Jaana Suvisilta, p. 040 540 8287