Siirry suoraan sisältöön

20.10.2016 14:10

Rakokiven koulun kaikki oppilaat Nastopoliin ensi syksystä

Käytännössä tämä tarkoittaa Rakokiven koulun vuosiluokkien 1- 3 oppilaita sekä koulun hallintoa. 4. - 6. luokat ovat toimineet Nastopolissa jo syyslukukauden alusta.

​Kaikki Rakokiven koulun oppilaat siirtyvät väliaikaisesti opiskelemaan Nastopolin tiloihin, kun Koulutuskeskus Salpauksen toiminta Nastopolin kiinteistössä päättyy kevätlukukauden lopussa 2017.

Käytännössä tämä tarkoittaa Rakokiven koulun vuosiluokkien 1- 3 oppilaita sekä koulun hallintoa, jotka vielä tämän lukuvuoden jatkavat nykyisissä tiloissaan koulun päärakennuksessa. Nastopolissa ovat jo syyslukukauden alusta toimineet Rakokiven koulun 4. - 6. luokat.

Tämä väistötilaratkaisu mahdollistaa nykyisen Rakokiven koulurakennuksen purkamisen jo ennen uuden koulun rakentamista. Näin oppilaat eivät joudu opiskelemaan aivan purku- ja rakennustyömaan vieressä. Uusi koulurakennus voidaan sijoittaa tontille parhaalla mahdollisella tavalla ja ottaa huomioon muun muassa liikenteelliset kysymykset.  Lisäksi tässä yhteydessä arvioidaan, kannattaako uuden koulun yhteyteen rakentaa tiloja myös jollekin muille lähialueen palveluille, jotka nyt on sijoitettu peruskorjausikäisiin rakennuksiin.

Rakokiven koulun urakkakilpailu uusitaan markkinaoikeuden kumottua urakoitsijavalintaa koskevan päätöksen. Kilpailutusasiakirjat päivitetään muun muassa muuttuneiden teknisten määräysten osalta. Samalla huomioidaan myös nämä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.

Valittavasta urakkamuodosta riippuen uudet tilat valmistuvat viimeistään syksyllä 2020.

Rakokiven koulun oppilasmäärä on 350.

Lisätiedot
Lahden Tilakeskus
Leena Pirttilä, rakennuttajapäällikkö, puh. 050 65861

koulun toimintaan liittyen
Lahden kaupungin sivistystoimiala
Susanna Kulonen, rehtori, Rakokiven koulu, puh. 040 8349 330