Siirry suoraan sisältöön

22.1.2019 13:20

Ranta-Kartanon taideohjelma valmistui

Ranta-Kartanoon on valmistunut kaupungin ensimmäinen taideohjelma. Uudelle alueelle suunnitteluvaiheessa tehdyn ohjelman avulla taide ja muotoilu pyritään saamaan luontevaksi osaksi rakentamista. Tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 73% lahtelaisista haluaisi nähdä taidetta arkiympäristössään.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/AluehankkeetSite/PublishingImages/uudetlanut-2.jpg

​Taideohjelman tavoitteena on ohjata taiteen sijoit­tumista pitkäjänteisesti alueella kaavoitusvaiheesta aina toteutukseen asti. Taideohjelmassa tunniste­taan paikat ja keinot, joilla Ranta-Kartanon alueen taiteelle asetetut tavoitteet saavutetaan parhaiten.

Ranta-Kartanossa tavoitteena on, että sinne sijoitettava taide on osa alueen rakentamista, eikä yksittäisiä erillisiä taideteoksia. Taiteen ja muotoilun avulla pyritään osaltaan luomaan vetovoimainen tulevaisuuden alue, jossa ympäristönäkökulmat on otettu huomioon myös luovissa ratkaisuissa. Taide voi olla esimerkiksi osa rakennuksen julkisivua, rakennelma puistossa tai kokemuksellinen kävelyväylä. Taideohjelman toteutus on pitkä projekti, koska alueen rakentaminen kestää useita vuosia.

Suomen Taiteilijaseuran vuonna 2016 teettämä kyselytutkimuksen mukaan 80% lahtelaisista haluaisi kaupunkiin enemmän asuinalueita ja asuintaloja, joissa on panostettu laadukkaaseen arkkitehtuuriin ja julkisen taiteeseen. Taiteen nähtiin myös parantavan asuinalueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Taideohjelman rahoituksesta ei vielä ole tehty päätöksiä. Tavoitteena on, että alueen rakentajat toteuttavat taideaiheita osana rakennushankkeita. Esimerkiksi pysäköintitalon julkisivu on tarkoitus suunnitella muotoilun ja taiteen keinojen avulla mielenkiintoiseksi uudeksi maamerkiksi. Taideohjelmaan on koottu ehdotuksia taiteen paikoiksi ja teemoiksi, taideteokset ja niiden toteutus suunnitellaan erikseen.

Taideohjelma tilattiin Berry Creative Oy:ltä ja työtä ohjasi kaupungin sisäinen työryhmä sekä Taiteen edistämiskeskuksen edustajana läänintaiteilija Elisa Lientola. Taideohjelma tehtiin yhteistyössä Ranta-Kartanon keskiväylän puistosuunnitelman laadinnan kanssa. Työn rahoittivat kaupunki ja Taiteen edistämiskeskus.

Ranta-Kartanon Taideohjelma

Lisätietoja:

Läänintaiteilija Elisa Lientola, p.  0295 330 894

Kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski, p. 050 398 5113

Projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen, p. 044 416 3503